ČLÁNOK
NBS udelila súhlas Dexii na získanie podielu v PKB
17. apríla 2000

Jej predstavitelia nedávno vyhlásili, že aktivity banky budú aj naďalej smerovať k mestám alebo obciam.
PKB s Dexiou už šesť rokov spolupracuje, aj to bol jedným z dôvodom, prečo sa Dexia rozhodla vybrať PKB za strategického partnera.
Dexia spolu s bankou Kommunalkredit je akcionárom spoločnosti Dexia Kommunalkredit Holding, ktorá vznikla s cieľom investícií v strednej a vo východnej Európe. Jednu z možností ďalšieho rozvoja PKB vidí investor v sprostredkovaní zdrojov od Európskej únie alebo veľkých finančných inštitúcií ako Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD), ktoré prídu na Slovensko, aby podporili rozvoj miest a obcí.
Banka by podľa nedávneho vyjadrenia prezidenta PKB Jozefa Mihálika mohla po vstupe pristúpiť k poskytovaniu služieb, ktoré sú v zahraničí bežné. Malo by ísť hlavne o úvery samosprávam s platnosťou až do 30 rokov a za úroky nižšie, ako sú na slovenskom trhu.
PKB by mala v najbližšej dobe zverejniť verejný prísľub. Všetci akcionári majú 30 dní na to, aby predali svoje akcie za zverejnenú cenu, pričom investor musí prijať všetky ponuky. Investor už v minulosti avizoval, že má záujem o 30 % akcií PKB. Valné zhromaždenie banky, ktoré sa uskutoční koncom mája, by malo schváliť vstup investora.
PKB začala svoju činnosť v roku 1993. Akcionármi banky sú mestá a obce, právnické osoby a v nepatrnej miere individuálni investori. Banka má dcérsku spoločnosť – Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, ktorá podniká na Slovensku v oblasti životného a neživotného poistenia. Súčasne má banka podiel aj v Kofis, a.s. so sídlom v Žiline, ktorej predmetom činnosti je lízing. PKB má 45 pracovísk na Slovensku, pričom v tomto roku plánuje banka otvoriť približne 5 ďalších pracovísk. Základné imanie banky predstavuje 1,002 mld. Sk.
Banka v minulom roku vykázala podľa slovenských účtovných štandardov čistý zisk na úrovni 18,195 mil. Sk, pričom podľa predbežných výsledkov očakávala zisk 280 mil. Sk. Na znížení zisku sa podľa predstaviteľov podieľala dodatočná tvorba rezerv vo výške približne 261 mil. Sk. Bilančná suma banky dosiahla 20,176 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 4. 2024

USD 1,063 0,002
CZK 25,275 0,008
GBP 0,863 0,007
HUF 393,900 1,400
CAD 1,459 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS