ČLÁNOK
NBS schválila prevod úverovových aktív IRB do KB, š.p.ú.
16. augusta 1999

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) udelila na svojom piatkovom zasadnutí súhlas na prevod úverových aktív Investičnej a rozvojovej banky, a.s. Bratislava (IRB) za bytovú výstavbu, JE Mochovce a príslušného redistribučného úveru do Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KB). Informoval o tom Ján Onda, hovorca NBS.

O tento prevod požiadalo Ministerstvo financií SR, správca pre výkon nútenej správy v IRB a Konsolidačná banka na základe uznesenia Vlády SR z 23. júna 1999, ktorým bol schválený postup riešenia situácie v IRB, a.s. Bratislava.

BR NBS schválila tiež vyhlášku o druhom vydaní bankoviek po 100 Sk vzoru 1996 do obehu. Bankovka, ktorá bude v peňažnom obehu od 2. septembra tohto roka sa odlišuje od stokorunovej bankovky vzoru 1996 len zmenou názvu tlačiarne „DE LA RUE“, ktorý je vytlačený na 5 mm širokom okraji jej rubovej strany. Všetky doteraz vydané stokorunové bankovky vzoru 1993 a 1996 zostávajú naďalej platnými zákonnými peniazmi.

NBS zobrala na vedomie návrh tzv. Modrej knihy o Slovensku, ktorá bola vypracovaná pod gesciou Európskej centrálnej banky. Jej obsahom je podrobný popis platobného systému Slovenskej republiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS