ČLÁNOK
NBS schválila prevádzku nového platobného systému SIPS
24. decembra 2002

Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) schválila začatie prevádzky medzibankového platobného systému SIPS od 1. januára budúceho roku. Ku koncu roka 2002 tak skončí prevádzka medzibankového platobného systému, ktorý realizovalo Bankové a zúčtovacie centrum Slovenska, a.s. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Celkové náklady na vybudovanie systému SIPS dosiahli na strane NBS necelých 25 mil. Sk. Nízke náklady na vybudovanie systému SIPS spolu s efektívnym zabezpečovaním jeho fungovania v NBS umožnia NBS asi päťnásobne zlacniť poplatky pre účastníkov systému SIPS za vykonávanie medzibankových platieb. Toto výrazné zníženie nákladov spojených s realizáciou domácich medzibankových platieb vytvára aj na strane bánk priestor na znižovanie cien služieb, ktoré poskytujú svojim klientom.

Nový systém SIPS bude podľa NBS bezpečnejší, komfortnejší a bude poskytovať aj niektoré nové funkcie na vykonávanie medzibankových platieb. Vzhľadom na použitú platformovo nezávislú technológiu môže každý účastník medzibankového platobného styku, ktorými sú banky, implementovať tento systém vo svojom prostredí pohodlne s vynaložením iba minimálnych nákladov.

Banková rada schválila aj rámcovú zmluvu o podmienkach vedenia účtov a vykonávania korunového platobného styku pre klientov štátnej pokladnice v NBS. Táto zmluva umožní NBS vedenie účtov a vykonávanie korunového platobného styku pre klientov štátnej pokladnice aj po prvom januári 2003.

Banková rada prerokovala tiež situačnú správu o menovom vývoji v SR za november. Medziročná dynamika celkovej i jadrovej inflácie sa v novembri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenila, pričom v porovnaní s očakávaniami NBS bola mierne nižšia. Súviselo to predovšetkým s cenovým vývojom potravín a pohonných hmôt. Aj naďalej podľa NBS pretrváva nízky vplyv dopytových i nákladových inflačných tlakov, čo potvrdzuje aj medziročný vývoj čistej inflácie, ktorá dosiahla najnižšiu hodnotu v tomto roku.

Výmenný kurz slovenskej koruny bol po znížení kľúčových úrokových sadzieb NBS charakterizoval stabilizovaný vývoj a nevyžadoval si ďalšie opatrenia zo strany centrálnej banky. Vzhľadom na súčasný ako aj očakávaný vývoj inflácie a stabilizáciu výmenného kurzu slovenskej koruny, rozhodla BR NBS o ponechaní platných úrokových sadzieb pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 5 %, pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 8 % a limitnej úrokovej sadzby pre dvojtýždňové repotendre na úrovni 6,5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS