ČLÁNOK
NBS sa v tomto roku podarilo naplniť stanovené ciele
19. decembra 1997

Podarilo sa tiež pribrzdiť dynamiku základných menových agregátov a ich vývoj sa približuje k stanoveným menovým cieľom. Na dnešnej tlačovej besede to skonštatoval guvernér NBS Vladimír Masár.

Negatívom vývoja v tomto roku bol podľa jeho slov rast zahraničnej zadlženosti a volatilita a výška úrokov. „Na ich rast má vplyv dynamický rozvoj deficitu rozpočtového hospodárenia a celého verejného sektora, ktorého prefinancovanie sa stretávalo na trhu s problémami,“ zdôraznil guvernér. Deficit bežného účtu platobnej bilancie (BÚ PB) ako i vnútorná nerovnováha bola jednou z hlavných príčin menového útoku na slovenskú korunu v máji tohto roku a pomerne výrazných devalvačných očakávaní. „Vytláčanie aktivít súkromného sektora verejným, ktoré pokračovalo v tomto roku, je z dlhodobého hľadiska nebezpečné,“ upozornil V. Masár. NBS predpokladá ku koncu roka dosiahnutie miery rastu inflácie 6 % a o 1 % korigovala svoj odhad rastu reálneho HDP smerom nahor na 6 %. Akcelerátorom je pritom predovšetkým domáci dopyt. Podľa údajov k ultimu novembra 1997 dynamika čistých domácich aktív dosahuje 7,8 % medziročne, miera rastu peňažnej zásoby meranej agregátom M2 dosahuje 11,5 %, domáce úvery medziročne vzrástli o 10,5 %. Za určité pozitívum označil vývoj bežného účtu platobnej bilancie, ktorej schodok dosiahne vďaka konzervatívnej vládnej politike približne 8 % HDP. „To je lepšie ako vlani, NBS však na tento rok predpokladala lepší výsledok,“ konštatoval V. Masár. Za menovo bezpečnú hranicu označil 5-percentný podiel schodku BÚ PB na HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS