ČLÁNOK
NBS pripravuje zmenu metodiky vykazovania zahraničnej zadlženosti
18. mája 1998

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Vladimír Masár označil dnes financovanie výstavby diaľnic zo zahraničných pôžičiek za prirodzenú reakciu na vývoj na domácom trhu. Na margo zvyšujúcej sa zahraničnej zadlženosti SR však guvernér upozornil, že dochádza zároveň aj k rastu devízových rezerv, a preto pripravuje NBS zmenu metodiky vykazovania zahraničnej zadlženosti. Vykazovať sa totiž bude iba tzv. čistá zahraničná zadlženosť. „Je prirodzené, že pri tých úrokových sadzbách, ktoré sú na domácom trhu hľadá vláda alternatívne zdroje. Za predpokladu udržania fixného kurzu slovenskej meny by znamenali nižšiu dlhovú službu, to znamená nižšie úrokové náklady,“ povedal Masár. Ako dodal, či už ide o pôžičky na domácom trhu alebo na svetovom trhu, obe nesú so sebou určité pozitíva, ale aj určité riziká. Rapídny rast zahraničnej zadlženosti SR, ktorý podporil najmä rast zahraničných úverov podnikov a komerčných bánk, bol podľa Masára sprevádzaný rastom devízových aktív. To podľa neho súvisí najmä s opatrením NBS o devízovej pozícii komerčných bánk. „Rastie nám zahraničná zadlženosť a zároveň rastú aj devízové rezervy. Našim cieľom je očistiť a zobjektivizovať tieto údaje a preto pristupujeme k vykazovaniu čistej zahraničnej zadlženosti,“ povedal V. Masár. Slová guvernéra NBS o súčasnom raste objemu devízových aktív aj pasív potvrdzujú aj štatistické údaje o vývoji zahraničnej zadlženosti a devízových rezerv. Kým na začiatku roka 1996 boli devízové rezervy komerčných bánk 1,7 mld. USD a hrubá zahraničná zadlženosť SR 5,8 mld. USD, o rok neskôr boli devízové rezervy NBS 2,2 mld. USD a zadlženosť 7,8 mld. USD. Na začiatku tohto roka boli devízové rezervy komerčných bánk 3,2 mld. USD a zahraničná zadlženosť 9,9 mld. USD. Príklad pre výpočet čistej zahraničnej zadlženosti SR sa nachádza v menovom prehľade SR za február 1998. Tento údaj sa však vzťahuje k 31. novembru 1997. V tomto dokumente sa uvádza: „Čistá zahraničná zadlženosť, vypočítaná ako rozdiel hrubej zahraničnej zadlženosti vo výške 10,7 mld. USD (pasíva NBS a vlády, pasíva komerčných bánk a pasíva podnikovej sféry – dovozné záväzky a finančné úvery) a zahraničných aktív vo výške 8,8 mld. USD (devízové rezervy NBS, zahraničné aktíva komerčných bánk a zahraničné aktíva podnikovej sféry – vývozné pohľadávky a finančné úvery), dosiahla k 30. novembru 1997 výšku 1,9 mld. USD.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS