ČLÁNOK
NBS predpokladá fiškálny deficit 26 mld. Sk
18. júna 1999

Oproti deficitu schválenom v zákone o štátnom rozpočte vo výške 16,4 mld. Sk skutočnosť smerovala k hodnote 40 mld. Sk na celoročnej báze. Z tohto dôvodu Banková rada Národnej banky Slovenska (NBS) pristúpila ku konkretizácii menového programu na rok 1999, pričom vychádzala zo zmeny celkovej hospodárskej politiky vlády SR. Do úvahy brala aj turbulencie na devízovom trhu v máji tohto roka. Na tlačovej besede to uviedol guvernér Vladimír Masár.

Po prijatí opatrení vlády na sanáciu verejného okruhu predpokladá NBS deficit fiškálneho okruhu 26 mld. Sk, teda 3,3 % HDP. Deficit štátneho rozpočtu by mal byť zhodný s vládou schválenými 15 mld. Sk. Keďže kabinetom prijaté opatrenia sa nedotýkajú výlučne štátom regulovaných cien, ale prostredníctvom zvýšenia daní a zavedenia dovoznej prirážky aj ostatných zložiek spotrebného koša, čistá inflácia by mala v tomto roku vzrásť na 6 až 7,5 %. Medziročná miera inflácie by sa mala ku koncu roka pohybovať v intervale 13,5 – 15,5 %, priemerná ročná miera inflácie by mala dosiahnuť 10 – 11 %. „Prorastový vplyv zvýšenia regulovaných cien na celkovú úroveň cien sa po jednom roku vyčerpá, preto NBS neprijme výraznejšie celoplošné kompenzačné opatrenia. Krátkodobá reštrikcia však bude nutná,“ skonštatoval guvernér NBS.

Centrálna banka korigovala očakávaný rast HDP na 2 % v porovnaní s pôvodne predpokladanými 3 %. „Pozitívny vplyv vládou prijatých ozdravných opatrení sa prejaví až v strednodobom horizonte. V dôsledku prijatých opatrení dôjde k zníženiu verejných výdavkov a tým aj bežných príjmov obyvateľstva, čo spôsobí pokles spotreby a investičného dopytu,“ uviedol. Pri poklese domáceho dopyt NBS očakáva zlepšenie zahranično-obchodnej bilancie, ktorej deficit by sa mal znížiť o 36,1 mld. Sk na 44 mld. Sk. „Po zohľadnení prílevu zahraničných investícii, priaznivého vývoja obchodnej bilancie a zvýšených nárokov na dlhovú službu odhadujeme, že podiel deficitu bežného účtu platobnej bilancie na HDP dosiahne v roku 1999 v závislosti od použitého výmenného kurzu 5,3 až 6,4 %, t.j. 1,2 mld. USD,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2021

USD 1,190 0,004
CZK 25,519 0,009
GBP 0,858 0,003
HUF 355,410 1,110
CAD 1,472 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS