ČLÁNOK
NBS požiadala Julius Meinl o doplnenie údajov pri kúpe Banky Slovakia
2. apríla 2003

Národná banka Slovenska (NBS) požiadala rakúsku Julius Meinl o doplnenie žiadosti o súhlas s nadobudnutím akcií Banky Slovakia, a.s. (BS). Ako pre agentúru SITA povedal hovorca NBS Ján Onda, centrálna banka bude pokracovat v posudzovaní žiadosti po obdržaní dodatocne vyžiadaných informácií.

Meinl Bank, ktorá je súcastou skupiny Julius Meinl, by mala od Fondu národného majetku SR (FNM) kúpit jeho 60,07-percentný podiel na základnom imaní Banky Slovakia za predbežnú cenu 360 mil. Sk. Prvých 30 % z tejto sumy zaplatí pri podpise zmluvy a zvyšok by mala vložit na viazaný úcet týžden pred closingom celej transakcie. Konecná cena za predávaný podiel sa urcí na základe auditu výsledkov banky k 31. decembru 2002. Meinl Bank prejavila záujem nielen o kúpu štátneho podielu, ale aj o akcie z portfólia Slovenskej poistovne, Slovenskej sporitelne a mesta Banská Bystrica, ktoré spolu predstavujú 39,6 % základného imania.

V už tretom tendri na predaj podielu v BS prejavilo záujem najprv šest uchádzacov, ktorými boli okrem Meinl Bank aj J&T Finance Group, J&T Bank, Slavia Capital v konzorciu s investicnou bankou Euram, Poštová banka a americká investicná skupina, ktorou údajne mala byt Winged Keel Group. FNM v dodatocnej lehote prijal dalšie štyri predbežné ponuky od spolocností Eco-Invest Ružomberok, Fora-Bank so sídlom v Ruskej federácii, Slavie Capital v konzorciu s Doprastavom a Gutmann Praha. NBS však umožnila vykonat due diligence iba Meinl Bank.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS