ČLÁNOK
NBS pozastavila SKB manipuláciu s vkladmi
26. apríla 2000

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) pozastavil na prechodnú dobu manipuláciu s vkladmi v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava (SKB) v nútenej správe. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval Ivan Paška z tlačového oddelenia NBS. Znamená to, že občania si nebudú môcť od stredy vybrať z banky ani z bankomatov žiadne finančné prostriedky.
Utorkovými rokovaniami guvernéra NBS Mariána Juska s akcionármi SKB sa teda nepodarilo dosiahnuť, aby štátny podnik Slovenský plynárenský priemysel (SPP) poskytol banke úver. „Ministerstvo hospodárstva nepovažuje za vhodné, aby SPP sanoval banky. SPP aj Transpetrol v minulosti deklarovali záujem upustiť od aktivít, ktoré nesúvisia s ich hlavným predmetom činnosti, t. j. plynárenstvom a prepravou ropy,“ uviedol v tejto súvislosti hovorca ministra hospodárstva Peter Benčurik.
Úsek bankového dohľadu NBS v stredu minulý týždeň zaviedol nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky, ktorá v posledných dňoch vyústila do nedostatku finančných prostriedkov na plynulé uhrádzanie bezhotovostných platieb klientov, ako aj k ich zadržiavaniu, čím boli poškodzované záujmy klientov. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov.
Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS