ČLÁNOK
NBS považuje úroven úrokových sadzieb za primeranú
30. apríla 2003

Národná banka Slovenska (NBS) považuje súcasnú úroven úrokových sadzieb stále za primeranú. Cenový nárast v marci bol pritom podla nej mierenejší ako ocakávala, najmä v dôsledku poklesu cien potravín. Cenový vývoj nadalej ovplyvnovali pokracujúce úpravy regulovaných cien. Medzirocná dynamika jadrovej inflácie zaznamenala len mierne zrýchlenie. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Februárové výsledky zahranicného obchodu podla NBS naznacili pokracovanie rastu zahranicného dopytu. Pri vysokej dynamike exportu tak výrazne klesol deficit obchodnej bilancie. NBS však upozornila na to, že vývoju obchodnej bilancie nezodpovedá vývoj bežného úctu platobnej bilancie.

Banková rada sa zaoberala aj vývojom reálneho efektívneho výmenného kurzu, ktorý vo februári medzirocne klesol o 8,7 %. „Pokracovanie tejto tendencie môže v budúcnosti ovplyvnit aj vývoj bežného úctu platobnej bilancie,“ skonštatoval Onda.

Medzirocnú dynamiku inflácie by mali byt podla NBS aj v apríli ovplyvnit úpravy regulovaných cien, ako aj doznievanie sekundárnych vplyvov administratívnych zásahov do cenového vývoja z predchádzajúceho obdobia. Vývoj jadrovej inflácie by mal byt stabilizovaný, jej pohyb budú v rozhodujúcej miere urcovat ceny potravín a pohonných hmôt.

Banková rada NBS prerokovala aj žiadost Asociácie bánk ako zriadovatela Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk a udelila jej predchádzajúci súhlas na vydanie Štatútu Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk, Rokovacieho poriadku Stáleho rozhodcovského súdu Asociácie bánk a urcila výšku príspevkov na cinnost rozhodcovského súdu na druhý polrok 2003.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS