ČLÁNOK
NBS ponechala sadzby nezmenené
29. januára 2001

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) eschválila Situačnú správu o menovom vývoji za december 2000 a na základe aktuálneho a očakávaného vývoja makroekonomických a menových ukazovateľov rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Sadzba jednodňových sterilizačných obchodov zostáva na úrovni 6,25 %, 9,25 % pre jednodňové refinančné obchody a 8 % pre dvojtýždňové repo tendre s obchodnými bankami. Agentúru SITA informoval hovorca NBS Ján Onda.

„Makroekonomický vývoj v decembri bol v súlade tak s doterajším trendom, ako aj s očakávaniami NBS na koniec roka 2000. Medziročný dynamika jadrovej a celkovej inflácie sa v poslednom mesiaci roka spomalila a bola mierne pod úrovňou dolného intervalu Konkretizovaného menového programu na rok 2000, resp. na úrovni odhadu z októbra 2000, ktorý bol publikovaný v rámci menového programu NBS na rok 2001,“ uvádza sa v komuniké z rokovania bankovej rady. Priaznivý vývoj spotrebiteľských cien v roku 2000 bol aj napriek zvýšeniu regulovaných cien, rastu cien ropy, zemného plynu a zhodnocovania výmenného kurzu USD, ovplyvnený nízkym kúpyschopným dopytom a rozvojom konkurencie v maloobchode. To sa v priebehu celého roku 2000 odrážalo v relatívne nízkych cenových prírastkoch trhových služieb a obchodovateľných tovarov.

V decembri bol tento vývoj podľa NBS umocnený aj poklesom cien pohonných hmôt v súvislosti so znížením svetových cien ropy, ako aj oslabením výmenného kurzu amerického dolára. „Na druhej strane bol v decembri zaznamenaný výraznejší prírastok cien potravín, čo v rozhodujúcej miere súviselo so sezónnosťou ich vývoja, ale súčasne mohlo byť ovplyvnené prenosom zvýšených nákladov spracovateľov. Tento faktor spolu s neistotou ohľadne vývoja v cenách ropy vytvára určité riziko vo vývoji spotrebiteľských cien aj v roku 2001,“ upozornila banková rada. Aj napriek predpokladanému obnoveniu rastu reálnych miezd a súkromnej spotreby v roku 2001, NBS nepredpokladá vytváranie výrazných inflačných tlakov zo strany spotrebiteľského dopytu, aj keď tento faktor nie je možné podceňovať.

NBS v roku 2001 nepredpokladá vznik inflačných tlakov zo strany kúpyschopného dopytu. Isté riziká však vyplývajú z možných nákladových impulzov na rast spotrebiteľských cien, tak v súvislosti s prenosom vyššieho rastu cien výrobcov, ako aj s rozhodnutím o znížení ťažobných kvót ropy. Vzhľadom na tieto vplyvy NBS v súčasnosti nevidí priestor pre zníženie vyhlasovaných úrokových sadzieb.

Centrálna banka tiež konštatovala, že v posledných mesiacoch dochádzalo k nárastu deficitu obchodnej bilancie a bežného účtu, ktorý však bol plne pokrytý prílevom priamych zahraničných investícií. Kumulatívne saldo obchodnej bilancie do novembra 2000 bolo však v porovnaní s minulým rokom nižšie takmer o 17 %. Napriek zvýšeniu deficitu obchodnej bilancie v októbri a novembri (vplyvom vývoja cien ropy a USD a otvárania hypermarketov) by jej koncoročné saldo malo byť nižšie v porovnaní s predpokladmi Konkretizovaného menového programu na rok 2000.

Podľa údajov zverejnených v pondelok Štatistickým úradom SR, v roku 2000 vývoz tovaru medziročne vzrástol o 29,4 % na 548,4 mld. Sk. Dovoz na Slovensko predstavoval 590,7 mld. Sk, čo v porovnaní s rokom 1999 znamenalo vyšší dovoz o 26 %. Saldo zahraničného obchodu sa medziročne znížilo o 2,9 mld. Sk, resp. o 6,4 %, na 42,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS