ČLÁNOK
NBS odobrala AG Banke povolenie pôsobiť ako banka
2. decembra 1999

Bankový dohľad Národnej banky Slovenska (NBS) po prerokovaní s Ministerstvom financií SR vydal rozhodnutie, že AG Banke, a.s., Nitra odoberá povolenie pôsobiť ako banka. Dôvod pre toto rozhodnutie bola pretrvávajúca nepriaznivá finančná a ekonomická situácia banky a s tým súvisiace porušovanie opatrení NBS o obozretnom podnikaní bánk. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.
Tento nepriaznivý stav sa podľa jeho slov nepodarilo odstrániť žiadnym z doterajších návrhov na stabilizáciu a ozdravenie AG Banky, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu. Celková strata banky ku koncu minulého roka predstavovala vyše 563 mil. Sk a v tomto roku sa naďalej prehlbuje. Situácia vyvrcholila stratou likvidity banky, čo AG Banka zákonným spôsobom už oznámila NBS a Fondu na ochranu vkladov.
J. Onda oznámil, že Fond na ochranu vkladov je v prípade potreby pripravený na vyplácanie neanonymných vkladov pre fyzické osoby v zmysle zákona o ochrane vkladov. Podľa tohto zákona fond do piatich dní od doručenia vyhlásenia NBS o neschopnosti banky vyplácať vklady určí začatie, trvanie a vyplácanie náhrad. Výška náhrady v zmysle platného zákona o ochrane vkladov predstavuje 30-násobok priemernej mzdy za posledné 4 štvrťroky. Táto suma dosahuje 310 500 Sk.
Ako agentúru SITA dnes informoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AG Banky Peter Jaďuď, vedenie banky zvolalo na 4. decembra mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ), na ktorom by sa malo rozhodnúť o navýšení základného imania banky o 900 mil. Sk. „V prípade, že sa zrealizuje navýšenie základného imania, banka bude spĺňať všetky podmienky obozretného podnikania vyžadované NBS a platnou legislatívou,“ povedal P. Jaďuď.
Informácie o zhoršujúcej sa situácii v AG Banke potvrdil v druhej polovici novembra pre Trend riaditeľ úseku bankového dohľadu NBS Tibor Kašiak, ktorý už vtedy uviedol, že NBS uvažuje použiť v prípade AG Banky všetky varianty, vrátane odobratia bankovej licencie. AG Banka však odmietla vyjadrenia pracovníkov bankového dohľadu NBS, ktoré sú podľa predstaviteľov banky v ostrom rozpore s obsahom rokovaní na úrovni guvernéra NBS Mariána Juska so zástupcami predstavenstva a dozornej rady banky. „V rámci rokovaní s centrálnou bankou zástupcovia AG Banky prezentovali očakávané výsledky roku 1999 na úrovni kladného hospodárskeho výsledku spolu so splnením pravidiel obozretného podnikania bánk stanoveného opatreniami NBS,“ uvádza sa vo vyhlásení. AG Banka podľa svojich predstaviteľov očakáva za rok 1999 kladný hospodársky výsledok, kým uplynulý rok bol podľa vedenia banky pre banku rokom jej organizačnej konsolidácie. Primárne zdroje AG Banky za 9 mesiacov tohto roku vzrástli o 322 mil. Sk a ich stav predstavoval ku koncu septembra 5,458 mld. Sk, čo je viac ako 1,7-násobok stavu poskytnutých úverov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS