ČLÁNOK
NBS očakáva zvýšenie klientskych úrokových mier
3. júna 2002

Zvýšenie kľúčových sadzieb Národnou bankou Slovenska (NBS) v apríli sa bezprostredne odrazilo v pohybe úrokových mier na peňažnom trhu, pričom s malým oneskorením možno očakávať aj reakciu v oblasti klientskych úrokových mier. Banková rada centrálnej banky preto v piatok v súlade s očakávaniami trhu ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Dvojtýždňová sterilizačná reposadzba NBS tak predstavuje 8,25 %, jednodňová depozitná sadzba 6,5 % a refinančná sadzba 9,5 %. Dopad na menové agregáty a reálnoekonomické premenné bude možné vyhodnotiť až s určitým časovým odstupom. Informovala o tom NBS.

V najbližších mesiacoch očakáva NBS pokračujúci priaznivý vývoj spotrebiteľských cien pri miernom znížení tak celkovej, ako aj jadrovej inflácie. V druhom polroku sa dynamika spotrebiteľských cien síce mierne zrýchli, ku koncu roka by sa však mala pohybovať skôr v dolnej polovici príslušných intervalov menového programu centrálnej banky na rok 2002.

Banková rada v piatok schválila správu o menovom vývoji za apríl. Vývoj základných makroekonomických parametrov si podľa NBS naďalej zachováva trend z predchádzajúceho obdobia. V súlade s jej očakávaniami pokračoval priaznivý vývoj spotrebiteľských cien, charakterizovaný nezmenenou medziročnou dynamikou celkovej inflácie a miernym znížením jadrovej inflácie. Vývoj zahraničného obchodu bol v apríli charakterizovaný miernym medziročným znížením deficitu obchodnej bilancie. Riziká budúceho ekonomického vývoja, ktoré boli príčinou zvýšenia kľúčových sadzieb 26. apríla, však podľa NBS aj naďalej pretrvávajú.

Naposledy zmenila NBS úrokové sadzby pred mesiacom, keď ich zvýšila o 0,5 percentuálneho bodu. Centrálna banka tak reagovala na prehlbovanie vonkajšej ekonomickej nerovnováhy v dôsledku rastu deficitu zahraničného obchodu, na zvyšovanie vnútornej nerovnováhy, ako aj na neprijatie dostatočných opatrení na elimináciu rizík spojených s týmto vývojom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS