ČLÁNOK
NBS očakáva v najbližších rokoch pokles inflácie na 5 %
25. júna 2001

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva, že inflácia v SR meraná spotrebiteľskými cenami bude v najbližších niekoľkých rokoch pokračovať v spomaľovaní, avšak nepredpokladá jej prudký pokles. Vrchný riaditeľ menového úseku NBS Peter Ševčovic oznámil, že podľa predpovedí centrálnej banky by mala inflácia v najbližších rokoch kolísať okolo úrovne 5 %, čiže 2 % nad limitom stanoveným v maastrichtských kritériách pre vstup do Európskej menovej únie (EMÚ). Očakávaný vývoj inflácie by mal SR pomôcť dosiahnuť cenovú konvergenciu s krajinami Európskej únie (EÚ).

„V nasledujúcich rokoch predpovedáme postupný pokles inflácie, avšak nie na úrovne, stanovené v maastrichtských kritériách,“ povedal Ševčovic počas štvrtkovej investičnej konferencie. Nešpecifikoval však presný časový rámec pre svoju prognózu. „Inflácia v SR bude v niekoľkých nasledujúcich rokoch okolo úrovne 5 %, čo by malo poskytnúť priestor pre úpravu cien smerom k úrovniam v EÚ,“ dodal Ševčovic. Ministerka financií Brigita Schmögnerová povedala, že SR by sa mohla stať členom EMÚ po vstupe do Európskej únie, avšak jeho ekonomika by sa mohla stať menej konkurencieschopnou.

Centrálna banka vo svojom tohtoročnom menovom programe očakáva, že inflácia by sa mala na konci roku pohybovať v pásme 6,7 – 8,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS