ČLÁNOK
NBS očakáva stratu nad 5 mld. Sk
14. marca 2002

Národná banka Slovenska (NBS) očakáva v tomto roku stratu vyššiu ako 5 mld. Sk. Dramatický obrat v hospodárení slovenskej centrálnej banky zo zisku do straty spôsobilo výrazné zníženie úrokových sadzieb na svetových devízových trhoch a posilnenie slovenskej koruny voči svetovým menám. „Tieto faktory výrazne prispeli k zníženiu výnosovosti devízových rezerv, ktoré majú dominantný podiel na výnosoch NBS,“ povedal pre agentúru SITA guvernér NBS Marian Jusko. Odvod zo zisku NBS do štátneho rozpočtu, ktorý je v tomto roku plánovaný na 4,7 mld. Sk je preto ohrozený.

Obrat v hospodárení NBS dokazujú aj predbežné výsledky jej hospodárenia za prvé dva mesiace tohto roku, podľa ktorých je NBS v strate 800 mil. Sk. M. Jusko uviedol, že do štátneho rozpočtu NBS v tomto roku pravdepodobne neodvedie žiadne prostriedky, čo môže ohroziť stabilitu verejných financií. „Finálny výsledok hospodárenia NBS v tomto roku však bude závisieť od skutočného vývoja úrokových sadzieb na medzinárodnom finančnom trhu a od pohybu kurzu slovenskej koruny,“ povedal Jusko. V prípade, že NBS nevykáže zisk, nemôže do rozpočtu odviesť žiadne prostriedky, keďže NBS odvádza len voľný zostatok zisku.

M. Jusko však v otázke udržania schodku štátneho rozpočtu na úrovni 3,5 % HDP nie je pesimistom. Podľa neho je tento schodok udržateľný aj napriek tomu, že niektoré príjmy rozpočtu na tento rok vrátane odvodu NBS, sú otázne. Udržateľnosť schodku ŠR na stanovenej úrovni by mala výrazne prispieť aj k stabilite vývoja na bežnom účte slovenskej platobnej bilancie.

S blížiacimi sa voľbami očakáva NBS stabilný vývoj kurzu koruny voči kľúčovým svetovým menám. M. Jusko predpokladá skôr tendencie na posilňovanie domácej meny. „Na ekonomiku totiž budú pôsobiť faktory privatizácie a prílevu priamych zahraničných investícií. Ak sa tento predpoklad v budúcich mesiacoch potvrdí, je možné očakávať skôr tlaky na posilnenie koruny,“ skonštatoval guvernér NBS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS