ČLÁNOK
NBS očakáva pokračovanie priaznivého cenového vývoja
29. júla 2002

Dôvodom piatkového rozhodnutia Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) o ponechaní kľúčových úrokových sadzieb centrálnej banky na nezmenenej úrovni bolo pokračovanie rastu deficitného salda obchodnej bilancie pri súčasnom pretrvávaní rizík vplyvu verejných financií na domáci dopyt. NBS tak rozhodla aj napriek výraznejšiemu spomaleniu medziročnej dynamiky spotrebiteľských cien. Limitná sadzba pre štandardný repotender bude naďalej 8,25 %, jednodňová sterilizačná sadzba 6,5 % a jednodňová refinančná sadzba 9,5 %. Uvádza sa to v komuniké z piatkového 15. rokovania BR NBS, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca NBS Ján Onda.

NBS očakáva v nasledujúcich mesiacoch pokračovanie priaznivého cenového vývoja pri neinflačnom pôsobení spotrebiteľského dopytu. Dynamika jadrovej inflácie by ale mala v júli zaznamenať mierne zrýchlenie, čo však nebude dôsledok plošného zrýchlenia cenového rastu, ale bude súvisieť s rozdielnym vývojom niektorých položiek spotrebného koša v rovnakom období minulého roka. Tento trend by mal pokračovať aj v ďalších mesiacoch druhého polroka. Celková inflácia by si ešte v júli mala zachovať klesajúcu tendenciu v súvislosti so zánikom úprav efektu regulovaných cien z vlaňajšieho júla. V ďalšom období by jej vývoj mal kopírovať jadrovú infláciu.

V súlade s očakávaniami NBS prišlo v júni k ďalšiemu poklesu medziročnej miery tak celkovej, ako aj jadrovej inflácie. Tento vývoj podľa centrálnej banky ovplyvnilo predovšetkým výraznejšie spomalenie rastovej dynamiky sezónne volatilných cien potravín a cien pohonných hmôt. Znehodnotenie výmenného kurzu slovenskej koruny voči euru sa vo vývoji inflácie v júni neprejavilo, naopak, znehodnotenie amerického dolára voči euru a tým aj voči slovenskej korune predstavuje tlmiaci faktor cenového vývoja prostredníctvom cien strategických komodít.

Vývoj zahraničného obchodu v máji charakterizoval výrazný nárast deficitného salda, čo spôsobil predovšetkým prepad exportu pri miernom spomalení medziročného rastu dovozu.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa v júni oproti máju znížili o 0,4 %, medziročná celková inflácia predstavovala 2,6 %. Prvýkrát v tomto roku zaznamenala SR v júni celkovú defláciu na medzimesačnej báze. Jadrová deflácia, ktorá sleduje vývoj spotrebiteľských cien s vylúčením regulovaných cien a administratívnych zásahov v oblasti daní a dotácií, dosiahla v júni na medzimesačnej báze úroveň 0,5 %. V medziročnom porovnaní predstavovala júnová jadrová inflácia 1,2 %, čo je najmenej v tomto roku. Čistá inflácia, ktorá očisťuje cenový vývoj od vplyvu zmien nepriamych daní, zaznamenala v júni záporných 0,1 %, čo v tomto roku predstavuje prvýkrát čistú defláciu. V medziročnom porovnaní bola čistá inflácia v šiestom mesiaci 1,7 %, rovnako ako v máji.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS