ČLÁNOK
NBS očakáva pokles zahraničnej zadlženosti
19. februára 1999

Podľa viceguvernéra centrálnej banky Mariána Juska by sa pod vplyvom tohto opatrenia mohla znížiť výška zahraničného dlhu na 10 – 11 mld. USD. Podľa odhadov predstavuje zahraničná zadlženosť SR k ultimu minulého roka 12 až 12,5 mld. USD. Zrušením devízovej pozície by sa pritom mal znížiť predovšetkým krátkodobý zahraničný dlh.

Podľa M. Juska devízová pozícia pre menové účely predstavuje špeciálny nástroj menovej politiky, ktorý

však viedol k umelému navýšeniu aktív a pasív komerčných bánk ako aj výšky zahraničného zadlženia. Spomínaný nástroj tiež limitoval banky pri poskytovaní úverov denominovaných v cudzej mene. Ďalšia zmena, ku ktorej NBS pristúpi, sa bude týkať metodiky výpočtu povinných minimálnych rezerv (PMR). Po zmene metodiky sa pre účely výpočtu PMR budú zohľadňovať aj vklady nerezidentských bánk, čo umožní centrálnej banke lepšie regulovať celkovú peňažnú zásobu.

Na otázku ohľadom ďalšieho vývoja úrokových sadzieb na slovenskom peňažnom trhu viceguvernér NBS odpovedal, že bude závisieť predovšetkým od schopnosti vlády dodržať svoje zámery v oblasti verejných financií. „Ak sa vláde podarí znížiť ich deficit na plánovanú úroveň 2 % hrubého domáceho produktu, existuje priestor pre požadovaný pokles úrokov,“ uviedol. M. Jusko skonštatoval, že prílev zahraničných investícií v roku 1999 očakáva zhruba na úrovni minulého roka, kedy podľa odhadov dosiahol 360 mil. USD. Medzi najväčších investorov v SR patria pritom spoločnosti Volkswagen a Siemens. Zámer vlády podporovať prílev investícií považuje M. Jusko za správny, za kľúčový faktor k úspechu však považuje schopnosť nastoliť makroekonomickú rovnováhu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS