ČLÁNOK
NBS očakáva budúci rok koncoročnú infláciu 6 – 8,5 %
12. decembra 2000

Národná banka Slovensko vo svojom menovom programe na budúci rok očakáva udržanie fiškálneho deficitu na úrovni do 4 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladmi menového programu sú stabilizovaný vývoj cien strategických surovín, výmenného kurzy slovenskej koruny, výrazný prílev priamych zahraničných investícií s dopadom na rast spotreby a dovozu, udržanie spomínanej výšky fiškálneho deficitu a vplyv vyplácania dlhopisov FNM.

NBS ráta v budúcom roku s výškou jadrovej inflácie v rozmedzí 3,2 – 5,3 % pričom celková koncoročná miera inflácie by mala byť v intervale 6 – 8,5 % a priemerná ročná inflácia 6,6 – 8,5 %. Kohútiková tieto pomerne široké intervaly odôvodnila súčasnými nejasnosťami v kalendároch úprav regulovaných cien. Podľa pôvodných predpokladov by mali regulované ceny vzrásť o 16,6 % a ich príspevok k celkovej inflácii by tak dosiahol 3 %. Ak by sa však podľa najnovších odhadov regulované ceny zvýšili priemerne o 20 %, infláciu by to zvýšilo o 4 %.

NBS očakáva rast HDP na 2,8 – 3,2 %, pričom najrýchlejšie rastúcou zložkou HDP by mala byť tvorba hrubého fixného kapitálu. Domáci dopyt by mal stúpnuť o 3,9 %. NBS predpokladá, že bežný účet platobnej bilancie vykáže deficit zhruba 38 mld. Sk, teda 4 % HDP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS