ČLÁNOK
NBS nevytvorila v prvom polroku žiadne rezervy
23. augusta 1999

Ako agentúru SITA informoval vedúci tlačového oddelenia NBS Ivan Paška, nemožno preto predpokladať, že tendencia rastu zisku zaznamenaná v prvom polroku bude pokračovať. Snahou banky však bude, aby vykázaný zisk bol v primeranom a zdôvodnenom rozsahu popri odvodoch do štátneho rozpočtu použitý aj na tvorbu potrebných opravných položiek rozpočtovaných v rozpočte NBS.

Centrálna banka za prvý polrok 1999 vykázala v hospodárení účtovný zisk viac ako 10 mld. Sk. Podľa I. Pašku vyššia tvorba zisku v porovnaní s rozpočtovanými zámermi vyplynula najmä z priaznivej vyššej tvorby výnosov ako sa predpokladalo. Spôsobil to predovšetkým pohyb kurzu slovenskej koruny, výsledkom čoho boli kurzové zisky (najmä z operácií s cennými papiermi, ako aj zo swapových operácií). Na druhej strane tiež v nákladovej časti rozpočtu nedošlo k čerpaniu nákladov v rozsahu, ako pôvodne predpokladal rozpočet banky. „Osobitne treba zdôrazniť, že banka nevytvorila v prvom polroku žiadne rezervy, a to ani v nákladoch ani zo zisku. Vytvorila len nevyhnutné opravné položky v rozsahu cca 0,5 mld. Sk (18 % ročného zámeru ) v súlade s rozpočtom banky,“ zdôraznil I. Paška.

Na základe dosiahnutých výsledkov v hospodárení za prvý polrok Banková rada NBS rozhodla o preddavkoch na odvod zisku do štátneho rozpočtu za prvý štvrťrok 1,0 mld. Sk a druhý štvrťrok 2,0 mld. Sk a o mimoriadnom odvode zisku v sume 5,7 mld. Sk. Spolu teda odviedla zo zisku do štátneho rozpočtu SR doteraz 8,7 mld. Sk. Ako I. Paška dodal, ostávajúca časť zisku je účtovne vykazovaná ako nerozdelený zisk, lebo je to položka len predbežná reálne i časovo neistá, vzhľadom na možný vývoj v ostávajúcich mesiacoch do konca roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS