ČLÁNOK
NBS nepredpokladá výrazný zvrat vo vývoji zahraničného obchodu
30. októbra 2001

Zahraničný obchod Slovenskej republiky charakterizoval za deväť mesiacov tohto roku predstih tempa rastu dovozu pred vývozom a prehlbovanie jeho schodku. Podľa predstaviteľov Národnej banky Slovenska (NBS) si medziročný rast objemu vývozu aj napriek spomaleniu rastu ekonomiky našich hlavných obchodných partnerov udržiava pomerne vysoké tempo. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda, podľa ktorého by na základe doterajšieho vývoja a predikcií vybraných priemyselných podnikov v poslednom štvrťroku nemalo dôjsť k výraznej zmene vo vývoji zahraničného obchodu SR.

Objem vývozu vzrástol za deväť mesiacov v hodnotovom vyjadrení medziročne o 62,7 mld. Sk. Za rovnaké obdobie roku 2000 rast exportu predstavoval 90,8 mld. Sk. Na medziročnej báze ovplyvnil podľa NBS vývoj vývozu predovšetkým nižší medziročný prírastok exportu osobných automobilov, ktorý poklesol o 19 mld. Sk, nerastných palív a minerálnych olejov s poklesom o 9,6 mld. Sk a železa a ocele s prepadom o 7,5 mld. Sk.

Dovoz za tri štvrťroky sa medziročne zvýšil o 110,8 mld. Sk, keď za rovnaké obdobie minulého roku nárast dovozu predstavoval 75,1 mld. Sk. Na raste dovozu sa podieľali predovšetkým komodity, ktoré súvisia s rastom investičného dopytu, najmä stroje, elektrické prístroje a zariadenia, meracie prístroje a cestné vozidlá bez osobných automobilov, vrátane príslušenstva. „Komodity pokrývajúce investičný dopyt tvorili približne 38 % medziročného nárastu dovozu Slovenskej republiky,“ uviedol J. Onda.

Celkový deficit zahraničného obchodu SR za tri štvrťroky na úrovni 64,99 mld. Sk zaznamenal medziročné zvýšenie o 48,11 mld. Sk. Za tri štvrťroky sa zo Slovenska vyviezol tovar v hodnote 457,5 mld. Sk pri medziročnom raste o 15,88 %. Dovoz na Slovensko predstavoval 522,5 mld. Sk a medziročne vzrástol o 26,91 %.

Podľa najnovších štatistických údajov vykázala zahraničnoobchodná bilancia SR k ultimu septembra deficit 7 mld. Sk. Schodok sa tak v porovnaní s augustom mierne znížil o 0,9 mld. Sk. V medzimesačnom porovnaní vzrástol v septembri objem vývozu o 5,7 mld. Sk, dovoz sa zvýšil o 4,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS