ČLÁNOK
NBS neočakáva výraznú zmenu dynamiky jadrovej inflácie
2. júla 2001

V júni neočakáva Národná banka Slovenska (NBS) výraznejšiu zmenu dynamiky jadrovej inflácie, pričom celková júnová inflácia bude podľa nej determinovaná najmä vývojom jadrovej inflácie. V júli je však možné očakávať mierne zvýšenie celkovej inflácie z dôvodu úprav cien niektorých poskytovaných služieb v oblasti telekomunikácií. Jadrová a rovnako aj celková inflácia by sa mala v nasledujúcom období pohybovať v rámci programového intervalu. Agentúru SITA o tom informovala NBS.

Mierny pohyb jadrovej inflácie by mohol byť ovplyvnený pôsobením rovnakých faktorov ako v máji. V druhom polroku NBS predpokladá miernejší rast cien poľnohospodárskych výrobcov, čo by mohlo vytvoriť priestor pre znižovanie jadrovej inflácie. Jadrová inflácia, ktorá sleduje vývoj spotrebiteľských cien s vylúčením regulovaných cien a po očistení od administratívnych zásahov v oblasti daní a dotácií, zaznamenala v máji úroveň 0,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa tak znížila o 0,2 percentuálneho bodu. Na medziročnej báze dosiahla 5 %, zatiaľ čo v apríli predstavovala 4,8 %.

Banková rada NBS schválila v piatok aj Zhodnotenie zahraničnej zadlženosti SR a plnenia dlhovej služby v roku 2000. SR ku koncu minulého roka vykázala celkový hrubý zahraničný dlh vo výške 10,804 mld. USD a podiel krátkodobého zahraničného dlhu na celkovom hrubom zahraničnom dlhu dosiahol 22,35 %. Celková hrubá zahraničná dlhová služba dosiahla vlani v prepočte 2,64 mld. USD, z čoho splátky istín predstavujú 1,954 mld. USD a úroky a poplatky 506 mil. USD. V tomto roku NBS očakáva nárast celkového hrubého zahraničného dlhu pri miernom poklese zahraničného dlhu centrálnej vlády.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS