ČLÁNOK
NBS nemá vážne obavy zo zvýšeného obchodného deficitu
22. mája 2001

Deficit zahraničnoobchodnej bilancie v tomto roku nevzbudzuje u Národnej banky Slovenska (NBS) príliš veľké obavy vďaka priaznivej štruktúre importu. Ako v pondelok povedal guvernér centrálnej banky Marián Jusko, v štruktúre zvýšeného slovenského dovozu totiž dominujú stroje, zariadenia a nové technológie. Podľa guvernéra Juska by banku deficit znepokojoval v prípade, ak by ho spôsoboval výrazne zvýšený domáci dopyt.

„Štruktúra dovozu súvisí s oživovaním ekonomiky a vytvára predpoklady pre zvyšovanie výkonnosti hospodárstva,“ vyhlásil Jusko na tlačovej konferencii v Bratislave. V tejto súvislosti guvernér nevidí v súčasnosti dôvod na zasahovanie do diania na devízovom trhu v neprospech slovenskej koruny.

Celkový menový a ekonomický vývoj v prvých štyroch mesiacoch je práve s výnimkou vývoja zahraničnoobchodnej bilancie v intenciách predpokladov menového programu NBS na tento rok. „Zrejme nebude potrebné meniť odhady inflácie. Pravdepodobne však dôjde k revidovaniu odhadov deficitu zahraničného obchodu a deficitu bežného účtu platobnej bilancie,“ povedal guvernér. Podľa jeho slov by to mohlo spôsobiť mierne oslabenie rastu hrubého domáceho produktu (HDP), ktoré by však nemalo vybočiť z predpokladov NBS.

Centrálna banka vo svojom tohtoročnom menovom programe očakáva ekonomický rast Slovenska v intervale 2,8 – 3,2 %, ministerstvo financií zatiaľ nemenilo svoju prognózu 3,2-percentného rastu. Podľa NBS by mal deficit bežného účtu predstavovať 38 mld. Sk, čiže 4 % HDP. Inflácia by sa mala na konci roku pohybovať v pásme 6,7 – 8,2 %.

Ako v polovici mája uviedla vo svojej správe misia Medzinárodného menového fondu (MMF), spomalenie rastu vyspelých krajín môže mať na Slovensko výraznejší dopad, než sa doposiaľ očakávalo, čo ukazuje i nepriaznivý vývoj zahraničného obchodu. V prípade spomalenia rastu exportných trhov odporúča MMF oslabiť kurz koruny a pritvrdiť obmedzenia vo fiškálnych výdavkoch. Podľa fondu by miera inflácie mala ku koncu roka skončiť v dolnom pásme očakávaného rozpätia. Deficit bežného účtu platobnej bilancie sa naopak zvýši a koncom roku 2001 by mohol podľa MMF prekročiť 5 % HDP. Zahraničnoobchodná bilancia skončila prvý štvrťrok s deficitom 8,8 mld. Sk, zatiaľ čo vlani v rovnakom období to bol schodok 1,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS