ČLÁNOK
NBS môže podľa AG Banky položiť ktorúkoľvek banku
10. februára 2000

„Ak si ktokoľvek v Národnej banke Slovenska zmyslí, môže do troch mesiacov položiť ktorúkoľvek banku. Stačí, ak dá vyhlásenie pre médiá o tom, že NBS zvažuje odobratie licencie danej banke“. Na mimoriadnej schôdzi Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie to v stredu povedal predseda predstavenstva AG Banky Peter Jaďuď. Zástupcovia AG Banky stručne informovali členov výboru o doterajšom vývoji v AG Banke, pričom predseda dozornej rady AG Banky Juraj Kamarás opäť zopakoval, že bezprostrednou príčinou straty likvidity banky boli vyhlásenia vrchného riaditeľa úseku bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) Tibora Kašiaka o možnom odobratí licencie pre médiá v novembri minulého roka. Zástupcovia AG Banky stále požadujú od NBS zavedenie nútenej správy. NBS by tým mohla sledovať aj priebeh sporu o vyrovnaní pohľadávok z českej strany, kde prebieha spor vo veci Agrobanky. Ten však môže trvať dva až tri roky. Podľa NBS však tomuto riešeniu bráni maximálna možná dĺžka nútenej správy, a to dva roky. Predstavitelia NBS presadzujú riešenie problémov v AG Banke prostredníctvom konkurzu. Manažment AG Banky odstúpil k 31. januáru 2000, čo odôvodnil Juraj Kamarás tým, že predstavitelia manažmentu boli „zhrození“ prístupom NBS k riešeniu aktuálnych problémov v ich banke. Podľa J. Kamarása však po vzájomných konzultáciách s NBS bude manažment pokračovať v práci až do konca februára a zabezpečovať v banke nevyhnutné činnosti. Členovia hospodárskeho výboru poverili predsedu výboru Jaroslava Volfa, aby sa skontaktoval s predsedami výborov NR SR pre pôdohospodárstvo a pre rozpočet, financie a menu a oboznámil sa s výsledkami ich poslaneckých prieskumov v NBS a v AG Banke. Po ich zhodnotení sa členovia Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie dohodnú na ďalšom postupe.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS