ČLÁNOK
NBS dostala minulý týždeň od Harmaneckých papierní žiadosť na vznik podielovej účasti v Banke Slovakia
14. júla 1998

V súčasnosti NBS skúma, či táto žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti v súlade s príslušnými opatreniami prislúchajúcimi k zákonu o bankách . Pre tlačovú agentúru SITA to dnes povedal hovorca NBS Ján Onda. Ako dodal, centrálna banka má na vyslovenie definitívneho verdiktu šesť mesiacov. Hovorca NBS zdôraznil, že centrálna banka podmienila udelenie licencie pre Banku Slovakia tým, že FNM do dvoch rokov odstúpi svoj podiel v tejto banke. NBS pred časom upozornila FNM, aby tento záväzok splnil a vzdal sa akcií Banky Slovakia. „K prístupu NBS sa vyjadril aj Medzinárodný menový fond a Svetová banka, podľa ktorých by sa licenčná politika NBS mala orientovať na udeľovanie licencií neštátnym subjektom,“ dodal. FNM dnes potvrdil, že rozhodol o predaji 60 % akcií Banky Slovakia za 454,674 mil. Sk Harmaneckým papierňam. Prevod akcií sa však môže vykonať až po udelení súhlasu zo strany NBS. Bilančná suma Banky Slovakia dosiahla ku koncu minulého roka 3,02 mld. Sk. Jej čistý zisk bol minulý rok 6,7 mil. Sk. V tomto roku sa očakáva banka rast bilančnej sumy na 4,5 mld. Sk. Jej kapitálová primeranosť na konci roka 1997 bola podľa prezidenta banky 40 % (NBS žiada 8 %) a objem klasifikovaných úverov sa pohyboval okolo 5 %. Okrem FNM vlastnili akcie Banky Slovakia aj Slovenská poisťovňa, a.s., (26,4%), mesto Banská Bystrica (6,9 %) a Slovenská sporiteľňa, a.s., (6,6 %). Harmanecké papierne kontrolujú predovšetkým dve neznáme spoločnosti. Ide o L.S.K.O., a.s., Slovenská Ľupča, ktorá vlastní 29,72 % akcií a OKL, a.s., Slovenská Ľupča s 10,16 % akcií. K 31. decembru minulého roka boli akcionármi Harmaneckých papierní aj VÚB, a.s., Bratislava (19,14 %), Istrofin, a.s., Bratislava (10,11 %), Kapitál, a.s., o.c.p., Košice (9,92 %) a Transpetrol Finance, a.s., Bratislava (5,03 %). Harmanecké papierne, a.s., Harmanec dosiahli v minulom roku podľa konsolidovaných finančných údajov zisk pred zdanením vo výške 10,555 mil. Sk pri celkových výnosoch 1,354 mld. Sk. Materská spoločnosť pritom zaznamenala hrubý zisk 16,389 mil. Sk a výnosy vo výške 1,171 mld. Sk. V roku 1996 dosiahli Harmanecké papierne zisk 26,8 mil. Sk. Aktíva spoločnosti dosiahla ku koncu minulého roka hodnotu 1,589 mld. Sk. Vlastné imanie dosiahlo hodnotu 875,838 mil. Sk. Cudzie zdroje sa na celkových pasívach podieľali asi 42 percentami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS