ČLÁNOK
NBS by mala do rozpočtu bez problémov odviesť 5 mld. Sk
27. apríla 2001

Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 7,39 mld. Sk. Dosiahnuté výsledky hodnotí jej guvernér Marián Jusko ako veľmi pozitívne, pretože presiahli ciele stanovené na minulý rok. V tomto roku má NBS do štátneho rozpočtu odviesť 5 mld. Sk, čo by mala podľa slov svojho šéfa bez problémov splniť. „V prípade pozitívneho vývoja možno odvedieme aj vyšší odvod, ako je naplánovaný,“ povedal M. Jusko.

Výnosy NBS v minulom roku predstavovali 42,23 mld. Sk, ročný rozpočet tak prekročili o 2,6 %. Náklady v objeme 34,84 mld. Sk tvorili 84,8 % z plánovanej výšky. Centrálna banka už počas minulého a začiatkom tohto roka odviedla v rámci preddavkov do štátneho rozpočtu 7 mld. Sk. Zostávajúci zisk 345,839 mil. Sk previedla do štátnej kasy koncom marca. Hospodársky výsledok NBS ovplyvnil najmä zisk z finančných činností na úrovni 11,8 mld. Sk. K výsledku finančnej činnosti pozitívne prispeli devízové operácie, v ktorých centrálna banka vytvorila zisk 7,3 mld. Sk. Operácie s cennými papiermi a pokladničnými poukážkami vyprodukovali zisk 5,9 mld. Sk. Úroky komerčných bánk sa na zisku podieľali 2,9 mld. Sk. Výsledok finančných činností negatívne ovplyvnili repoobchody so stratou 1,8 mld. Sk a úroky platené štátnej pokladnici na úrovni 1,2 mld. Sk. V ostatných finančných činnostiach vykázala NBS tiež stratu 1,3 mld. Sk.

NBS v minulom roku vytvorila 10,04 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Väčšinu pritom tvorili rezervy na krytie strát z otvorenej devízovej pozície v sume 8,45 mld. Sk. K cenným papierom vytvorila centrálna 1,367 mld. Sk opravných položiek. Celkovo pritom NBS vlani rozpustila 3,262 mld. Sk rezerv a opravných položiek. Uvoľnenie rezerv súviselo v najväčšej miere s ukončením swapových operácií so zlatom v objeme 1,06 mld. Sk a použitím opravných položiek k úročeným cenným papierom na úrovni 1,9 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS