ČLÁNOK
NBS bankám odporučí účasť na ďalšej štúdii bazilejského výboru
13. júna 2002

Národná banka Slovenska (NBS) požiada všetky slovenské banky, aby sa zúčastnili kvantitatívnej dopadovej štúdie Bazilejského výboru pre bankový dohľad a poskytli potrebné údaje k zdokonaleniu Novej bazilejskej dohody o kapitáli. „Väčšina materských spoločností slovenských bánk totiž aj tak patrí do skupiny najväčších európskych bánk, ktoré budú údaje zverejňovať,“ uviedol v stredu na seminári centrálnej banky o nových prístupoch k regulácii bankového dohľadu vedúci oddelenia monitorovania bankových úverov a záruk úseku bankového dohľadu NBS Ľubor Malina. Tretia štúdia bazilejského výboru by mala začať od októbra 2002 a nová bazilejská dohoda o kapitáli by mohla podľa Malinu oficiálne platiť od konca roku 2006.

Nová dohoda by pritom mala zaviesť individuálny prístup bankového dohľadu k jednotlivým finančným inštitúciám, a mala by tak podľa Malinu odstrániť systém tzv. jedného metra na všetky banky. Pre kapitálovo vybavenejšie banky by sa tak mali zjemniť minimálne kapitálové požiadavky na riadenie rizík. Najcitlivejšou oblasťou novej dohody bude podľa neho pre bankové domy povinnosť detailnejšie zverejňovať svoju trhovú silu.

„Po zavedení novej dohody o kapitáli do praxe sa zvýši úloha ratingu,“ uviedol Malina. Každá banka totiž bude musieť hodnotiť svojich klientov vlastným alebo externým ratingom. Ratingový systém s minimálne ôsmimi ratingovými kategóriami, ktoré budú banky používať, bude schvaľovať národný regulátor. „Povinnosť ohodnocovať klientov bánk ratingom však spôsobí, že úvery pre malé a stredné podniky budú drahšie,“ skonštatoval. Významnou zmenou novej bazilejskej dohody je podľa Malinu aj to, že banky budú musieť kryť aj operatívne riziká kapitálom.

Ďalšou témou seminára bolo používanie medzinárodných účtovných štandardov. Ak parlament schváli návrh zákona o burze cenných papierov, ktorý by mal byť v júni prerokovaný v druhom čítaní, vznikla by od budúceho roka povinnosť viesť účtovníctvo podľa medzinárodných štandardov pre všetky banky, ktoré majú emisie kótované na burze. Podľa viceguvernéra NBS pre bankový dohľad Ivana Šramka sa to bude týkať asi piatich bánk. Ostatné banky budú aj naďalej viesť účtovníctvo podľa slovenských štandardov.

Nový proaktívny a rizikovo orientovaný výkon bankového dohľadu NBS, ktorý už Banková rada NBS schválila, bol poslednou témou seminára.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS