ČLÁNOK




NBS – áno revitalizácii?
22. apríla 1997

…Musí to byť dobrovoľné rozhodnutie veriteľov, predovšetkým bánk. Tie totiž hospodária s cudzími prostriedkami, vkladmi obyvateľstva a podnikateľov, ktoré predstavujú 90% i viac z celkovej bilančnej sumy bankového sektora SR. Preto banky v úlohe veriteľov musia veľmi obozretne posudzovať každý krok, ktorý by im následne mohol priniesť straty. Ak by mal kompetencie výberu niekto iný a zodpovednosť by ostala na bankách, nemôže to byť správne. Preto uprednostňujeme suverénnu právomoc veriteľa na základe chladnej kalkulácie rozhodnúť kto, kedy a za akých podmienok získa niektoré z revitalizačných úľav.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2023

USD 1,087 0,003
CZK 23,826 0,008
GBP 0,879 0,001
HUF 388,850 1,470
CAD 1,448 0,009

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS