ČLÁNOK
NBS – áno revitalizácii?
22. apríla 1997

…Musí to byť dobrovoľné rozhodnutie veriteľov, predovšetkým bánk. Tie totiž hospodária s cudzími prostriedkami, vkladmi obyvateľstva a podnikateľov, ktoré predstavujú 90% i viac z celkovej bilančnej sumy bankového sektora SR. Preto banky v úlohe veriteľov musia veľmi obozretne posudzovať každý krok, ktorý by im následne mohol priniesť straty. Ak by mal kompetencie výberu niekto iný a zodpovednosť by ostala na bankách, nemôže to byť správne. Preto uprednostňujeme suverénnu právomoc veriteľa na základe chladnej kalkulácie rozhodnúť kto, kedy a za akých podmienok získa niektoré z revitalizačných úľav.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS