ČLÁNOK
NBS aktualizovala odhad inflácie na rok 2001
23. decembra 2000

Centrálna banka na základe aktualizácie úprav regulovaných cien v budúcom roku spresnila svoje odhady cenového vývoja na rok 2001. Ako sa uvádza v komuniké z rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS), príspevok trhových (neadministratívnych) vplyvov na rast cenovej hladiny by mal byť okolo 3,57 percentuálneho bodu, čo zodpovedá jadrovej inflácii ku koncu roka v intervale 3,6 % – 5,3 %. Po zohľadnení administratívnych úprav odhaduje centrálna banka celkovú medziročnú mieru inflácie ku koncu decembra 2001 v intervale 6,7 % – 8,2 %.

Priemerná medziročná miera inflácie za rok 2001 by sa tak mala pohybovať medzi 7,1 % – 8,3 %. Z porovnania vyplýva, že aktualizovaný odhad je bližšie k hornému variantu pôvodného intervalu. V závislosti od aktuálneho vývoja cenovej úrovne v prvom štvrťroku 2001, ako aj od priameho a nepriameho vplyvu zvyšovania cien tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podnikateľov bude NBS svoj odhad inflácie ďalej spresňovať. Pôvodné prognózy banky rátali na rok 2001 s výškou jadrovej inflácie v rozmedzí 3,2 % – 5,3 % pričom celková koncoročná miera inflácie by mala byť v intervale 6 % – 8,5 % a priemerná ročná inflácia 6,6 % – 8,5 %.

Centrálna banka ráta s miernym spomalením cenového rastu v roku 2001. V tomto roku NBS predpokladá, že rast spotrebiteľských cien dosiahne ku koncu roka 8,4 % – 8,7 %, pričom priemerná ročná inflácia by mala dosiahnuť 12,1 % – 12,2 % a jadrová inflácia 4,6 % – 4,8 %. Sú to hodnoty pri dolných hraniciach intervalov stanovených konkretizovaným menovým programom NBS na tento rok.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS