ČLÁNOK
NBS akceptuje návrh deficitu verejných financií na rok 2001
11. októbra 2000

Vládou schválený návrh budúcoročného deficitu verejných financií je pre centrálnu banku prijateľný. Pri dodržaní by schodok nemal narušiť menovú stabilitu a vytvárať tlaky na kurz koruny, ani na zvyšovanie úrokových sadzieb. Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko tak vidí priestor pre voľnejšiu menovú politiku zo strany NBS.

Šéf centrálnej banky označil za pozitívne každé použitie prostriedkov z privatizácie na znižovanie štátnej zadlženosti, čo podľa neho môže prispievať aj k upevneniu makroekonomickej stability. Menový program NBS na ďalší rok bude rátať s ďalším znižovaním inflácie. „Pri dobrom vývoji národohospodárskych ukazovateľov sa vytvorí priestor pre zníženie úrokových sadzieb, a tak pre stimul úverových aktivít,“ dodal.

M. Jusko považuje za dôležitú otázku, či sa na Slovensku v ďalšom roku zvýši objem priamych zahraničných investícií nevyhnutných pre zdravý ekonomický rast. Ich nárast by mali podľa neho podporiť opatrenia v podobe programov úľav pre investorov a na zlepšenie právnej stability.

Nízky rast úverov podnikom a domácnostiam podľa slov guvernéra vyplýva z politiky komerčných bánk. „Dôvodom je zrejme kvalita podnikateľských projektov,“ vysvetlil. M. Jusko zároveň upozornil na zákon o bankrote a ďalšie legislatívne úpravy, ktorými sa má zvýšiť právna istota v rámci bankovej sústavy, ktorá pôsobí ako ďalší faktor pri rozhodovaní bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS