ČLÁNOK
NBS akceptuje krytie schodku ŠR za rok 2001 aj z príjmov za SPP
10. mája 2002

Vláda schválila návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2001, ktorý na jej rokovanie predložil minister financií František Hajnovič. Ministri zároveň súhlasili s tým, aby bol minuloročný deficit bežného hospodárenia štátu vo výške 36,322 mld. Sk krytý z štátnych finančných aktív. „Štátne finančné aktíva budú dotované alebo naplnené príjmami z privatizácie, nielen zo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP),“ vysvetlil guvernér Národnej banky Slovenska Marián Jusko. Zvyšnú časť účtovného schodku štátneho rozpočtu v objeme 8,048 mld. Sk, vyplývajúcu z nákladov na reštrukturalizáciu bankového sektora, uhradí rezort financií z výnosov z emisie reštrukturalizačných dlhopisov.

Podľa Juska prostriedky, ktoré sa použijú na splatenie štátnych pokladničných poukážok, nebudú mať negatívne dôsledky na menové podmienky, keďže ich NBS bude sterilizovať z trhu. Zvýšia sa však náklady NBS, ktorá vykáže vyššiu stratu, na druhej strane ministerstvo financií v štátnom rozpočte ušetrí. „Riešenie, že bude použitá značná časť z 50 mld. Sk vyčlenených z príjmu z predaja SPP na splatenie štátneho dlhu nepriamo cez štátne finančné aktíva, je pre NBS akceptovateľné hlavne z dôvodu, že výnosy sa nepoužijú na financovanie spotreby. Aj keď pre NBS by bolo lepšie, keby sa väčšia časť použila na splatenie zahraničného dlhu.“ dodal Jusko. Na splatenie zahraničného dlhu by malo smerovať zvyšných 12 mld. Sk z celkového 50-miliardového balíka z privatizácie SPP určeného na splatenie štátneho dlhu. Centrálna banka odporučí podľa Juska vláde, aby iné privatizačné príjmy použila na splatenie zahraničného dlhu.

Pri celkových príjmoch minuloročného štátneho rozpočtu v objeme 205,353 mld. Sk a celkových výdavkoch 249,724 mld. Sk dosiahol schodok rozpočtového hospodárenia 44,371 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS