ČLÁNOK




Názory operátorov na zabezpečenie odpočúvania sa rôznia
18. júna 2003

Na zabezpečenie odpočúvania a náklady s tým spojené majú jednotliví telekomunikační operátori rôzne názory. Ako pre agentúru SITA v tejto súvislosti povedal prezident Slovenských telekomunikácií (ST) Miroslav Majoroš, najdôležitejšou oblasťou, ktorú je potrebné vyriešiť, je presnejšie definovanie zodpovednosti pre zainteresované subjekty v oblasti odpočúvania. „Myslím si, že orgány oprávnené na odpočúvanie aj štát by mali tiež niesť svoj diel zodpovednosti, či už finančnej ale aj zodpovednosti pri zbieraní dát, aby k tomu došlo čo najefektívnejším spôsobom,“ povedal prezident ST.

Problém odpočúvania a nákladov s ním spojených opäť vytiahol na svetlo prezident republiky, keď parlamentu vrátil na opätovné prerokovanie novelu telekomunikačného zákona. Jednou z jeho výhrad smerovala k tomu, že návrh novely ukladá telekomunikačným operátorom zabezpečiť len rozhranie na umožnenie odpočúvania a nie aj zariadenie, ako tomu bolo doteraz. Keby si štátne orgány museli po novom zariadenie na odpočúvanie zabezpečovať samy, bude to mať podľa Rudolfa Schustera dopad na štátny rozpočet a jeho deficit vo výške niekoľko desiatok miliónov korún ročne. Podľa Miroslava Majoroša však ani navrhovaná novela situáciu operátorom nevyrieši, keďže podľa jeho odhadu len zabezpečenie samotného rozhrania na odpočúvanie predstavuje 80 až 90 % celkových nákladov na túto činnosť.

Pozitívny posun pre operátorov prináša novela podľa vyjadrenia Petra Tótha, hovorcu najväčšieho slovenského telekomunikačného operátora, spoločnosti Orange Slovensko. „Podľa novely by mal operátor znášať už len tie náklady, ktoré súvisia priamo s jeho telekomunikačnou činnosťou po bod rozhrania, nie však náklady, ktoré vznikajú na strane orgánu, ktorý odpočúva. V tomto zmysle existujú dokonca právne názory, podľa ktorých je doterajšia úprava odpočúvania v zákone v rozpore s Ústavou SR, pretože znamená zásah do vlastníckych práv operátorov tým, že im ukladá hradiť náklady na niečo, čo sami nevykonávajú,“ uviedol Tóth.

Na možnú protiústavnosť súčasného znenia zákona upozornila už aj Asociácia telekomunikačných operátorov (ATO) v reakcii na vrátenie novely prezidentom späť do parlamentu. Toto ustanovenie je dokonca podľa ATO predmetom podania na Ústavný súd SR. „Štát sa v tomto prípade správa ako „výpalník“, ktorý si odpočúvanie nechá zaplatiť jednotlivými operátormi,“ uvádza sa v stanovisku asociácie. Túto povinnosť považuje asociácia pre mnohých alternatívnych operátorov za likvidačnú, pretože si to finančne nebudú môcť dovoliť. Stanovisko ATO potvrdil v reakcii na túto problematiku aj Branislav Brezovič, výkonný riaditeľ spoločnosti GTS Slovakia, ktorá je členom asociácie. Zabezpečenie zariadenia na odpočúvanie stojí podľa neho rádovo desiatky miliónov korún a táto položka je pre alternatívnych operátorov likvidačná. Všetok kapitál, ktorý by mali investovať do rozvoja siete, totiž budú musieť operátori vynaložiť na zakúpenie odpočúvacieho zariadenia. „Neviem, čo budeme odpočúvať, keď nebudeme mať ako a za čo zákazníka pripojiť na sieť,“ komentoval situáciu Brezovič.

S alternatívnym riešením prišiel výkonný riaditeľ spoločnosti Energotel Márius Hričovský. Podľa neho v prípade, že by náklady súvisiace s odpočúvaním ostali tak ako doteraz na operátoroch, štát by mal v priebehu niekoľkých rokov postupne tieto náklady kompenzovať z vyčlenených investičných prostriedkov.

Všetci operátori sa vo svojich reakciách zhodli na tom, že otázka bezpečnosti je veľmi vážna téma a tento problém musí byť vyriešený efektívne. Zdôraznili predovšetkým potrebu kompetentného riešenia tejto problematiky a to najmä v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou vo svete a hroziacim terorizmom. O definitívnom riešení, ktoré bude túto problematiku upravovať pre najbližšie obdobie, bude rozhodovať parlament pri hlasovaní o prezidentom vrátanej novele zákona o telekomunikáciách.

V súčasnosti na Slovensku pôsobia dvaja mobilní operátori, spoločnosti EuroTel Bratislava a Orange Slovensko. Dominantným operátorom poskytujúcim služby v pevnej sieti sú Slovenské telekomunikácie. Okrem toho môžu služby na pevnej sieti poskytovať na základe vydaných licencií aj ďalší sedemnásti operátori, pričom dvaja z nich majú vydané licencie len na lokálne pôsobenie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS