ČLÁNOK
Návrhy na zápis do Obchodného registra SR možno aj v elektronickej forme
20. septembra 2004

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce do konca roka 2006 zabezpečiť podávanie návrhov na zápis do Obchodného registra (OR) SR v elektronickej forme. Povedal to na piatkovom diskusnom fóre HN klubu v Bratislave minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Elektronickej komunikácii s obchodným registrom by malo predchádzať prepojenie informačných systémov jednotlivých registrových súdov do jedného centrálneho on-line registra, čo chce MS stihnúť do júna nasledujúceho roka. Po zjednotení databázy bude možné podľa Lipšica požiadať o výpis z OR SR na ktoromkoľvek registrovom súde na Slovensku. Ako ďalej dodal, jednotná databáza bude garantovať aj to, že údaje získané z internetu sa budú zhodovať so skutočne zapísanými v obchodnom registri.

Skrátiť čas konkurzného konania, zaviesť vyššiu mieru transparentnosti, zodpovednosti a dohľadu nad správcami konkurzných podstát by mal nový zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Normou, ktorú posunuli poslanci do druhého čítania, sa navrhuje zaviesť systém náhodného výberu správcov cez generátor. Všetky úkony súdu aj správcu by sa mali zverejňovať v Obchodnom vestníku. Zákon podľa Lipšica umožňuje aj nelikvidačnú alternatívu konkurzu, a to tzv. neformálnu reštrukturalizáciu. Jej účelom je zachovať prevádzku podniku dlžníka a uspokojenie veriteľov vo väčšom rozsahu, ako by sa dosiahlo pri konkurze. Dlžník bude mať možnosť vypracovať plán reštrukturalizácie, ktorý budú schvaľovať veritelia a tento plán následne potvrdí súd. „Súd bude pritom skúmať len formálnu stránku plánu a nie jeho ekonomickú uskutočniteľnosť,“ povedal Lipšic. Ako dodal, bude len na veriteľoch, či schvália taký plán, ktorého splnenie je reálne. Návrh prinesie aj vyššiu ochranu nových úverov poskytnutých po skončení reštrukturalizácie. Pohľadávky z týchto úverov sa v prípade konkurzu uprednostnia pred inými nezabezpečenými pohľadávkami.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS