ČLÁNOK
Navrhovaná výška zvýšenia ZI v Poľnobanke je 704 mil. Sk
17. marca 2000

Vyplýva to z údajov zverejnených bankou. Na programe tohto MVZ je nielen odvolanie a voľba členov dozornej rady, ale aj zvýšenie základného imania.
Zvýšenie by sa malo uskutočniť upísaním nových akcií. Navrhovaná výška zvýšenia ZI je podľa zverejnených údajov vo výške 704 mil. Sk. Navrhovaný počet novovydaných akcií je pritom 640 tis. kusov akcií na meno v zaknihovanej podobe, v menovitej hodnote 1100 Sk. „Dôvodom navýšenia ZI je kapitálové posilnenie banky vzhľadom na jednorazové dotvorenie opravných položiek, ktorých výška pokrýva existujúce riziká, ako aj potenciálne riziká vyplývajúce za makroekonomického vývoja SR. Banka chce ďalej vytvoriť predpoklady na zabezpečenie kapitálového vybavenia banky, ako aj udržať už existujúci obchodný priestor z hľadiska možností financovania bonitných klientov a vykrývania s tým súvisiacich rizík banky,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Podľa už zverejnených údajov SP by sa navyšovanie základného imania v Poľnobanke malo uskutočniť v dvoch fázach. Na prvej z nich sa má zúčastniť SP, aby zvýšila majetkový podiel v banke za účelom vyššieho výnosu z predaja akcií Poľnobanky. Druhá fáza navyšovania základného imania by mala byť už v réžii strategického investora.
Konzultačná a poradenská firma PriceWaterhouseCoopers odporúčala SP začať rokovať o predaji 31,91-percentného podielu v Poľnobanke s rakúskou bankou Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) so sídlom vo Viedni. Prvé rokovania SP so spoločnosťou BAWAG sa už uskutočnili. Ako vtedy uviedla hovorkyňa SP Lucia Bombošová, SP vytvorila tím odborných pracovníkov, ktorí budú v spolupráci so spoločnosťou PriceWaterhouseCoopers zabezpečovať realizáciu predaja uvedeného podielu. „Súbežne sa bude rokovať aj o kapitálovom posilnení Poľnobanky formou navýšenia základného imania zo strany nového strategického investora,“ uviedla L. Bombošová.
Slovenská poisťovňa je majoritným akcionárom Poľnobanky. Okrem nej sa v akcionárskej štruktúre banky nachádza aj Európska banka pre obnovu a rozvoj s 20-percentným podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS