ČLÁNOK
Návrh zákona o obchodných reťazcoch neplní pôvodné zámery
10. októbra 2000

Návrh zákona o obchodných reťazcoch je pre predajné reťazce v súčasnom znení neprijateľný. Podľa podpredsedu Zväzu spotrebných družstiev Michala Maťaša nová norma nielen nerieši reguláciu výstavby obchodných reťazcov v závislosti od počtu obyvateľov a únosnosti trhu, čo bol podnet pre jej prípravu, ale vnáša do obchodných systémov zmätok. Samotný návrh v konečnom dôsledku len zamedzuje konkurenčnému tlaku na výrobcov a na racionalizáciu a zvyšovanie výkonnosti výroby. Vyhlásil to na valnom zhromaždení Zväzu obchodu SR v Bratislave. Tlačovú agentúru SITA o tom informovala generálna riaditeľka zväzu Dagmar Határová.

Predstavitelia obchodných organizácií zdôraznili na stretnutí potrebu sfunkčniť Fond na podporu zahraničného obchodu, kým sa rozvinú aktivity Slovenskej agentúry pre rozvoj investície a obchodu (SARIO), ktorá by mala prebrať úlohy fondu. Predstavenstvo zväzu tiež žiadalo vymedziť presné pravidlá financovania zo strany SARIO a spôsob transferu prostriedkov z fondu tak, aby boli cielené pre podnikateľov a nie v prospech administratívy.

Ako povedal na valnom zhromaždení ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie Jozef Kalaš, tohto roku sa zjednodušila administratíva v oblasti potravinárskej legislatívy. Vydanie certifikátu pre výrobok už nie je viazané na súhlas hlavného hygienika, ale na súlad so zákonom o ochrane zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa. Certifikáty sa vydávajú na dobu neurčitú, kým výrobca svoj produkt nezmení. Novela zákona o uvádzaní potravín na trh zjednoduší podmienky pre uvádzanie potravín na trh. Do konca tohto roku podpíšu tiež SR a ČR dohodu o vzájomnom uznávaní certifikačných skúšok.

Na valnom zhromaždení prezentovala členka predstavenstva Svazu obchodu ČR Jana Kváčová vytváranie regionálnych obchodných sietí ako cestu k zvýšeniu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov v obchode. V Čechách rieši túto otázku nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže spolu s ďalšími právnymi úpravami, ktoré umožňujú vznik nákupných aliancií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS