ČLÁNOK
Návrh úpravy stanov Rady Eximbanky
25. septembra 1997

Tlačovú agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka Eximbanky Jarmila Galandáková. Odmietla však konkretizovať obsah týchto návrhov. Zákon o Eximbanke nadobudol účinnosť 1. júla 1997. Jej guvernérom a predsedom Rady Eximbanky je František Orolín. Hlavným dôvodom vytvorenia tejto špecializovanej inštitúcie je podpora vývozných a dovozných aktivít slovenských podnikateľských subjektov. Eximbanka by mala financovať vývozné a dovozné úvery, poisťovať exportné úvery so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu SR so zahraničím. V nedeľu 21. septembra v televíznej relácii STV Kroky F. Orolín potvrdil, že sú materiálne a finančné predpoklady na úspešné spustenie činnnosti EXIM banky tak, aby splnila očakávania. Zároveň odmietol tvrdenia, že sa zhoršila jej spolupráca s Ministerstvom financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS