ČLÁNOK
Návrh úpravy stanov Rady Eximbanky
25. septembra 1997

Tlačovú agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka Eximbanky Jarmila Galandáková. Odmietla však konkretizovať obsah týchto návrhov. Zákon o Eximbanke nadobudol účinnosť 1. júla 1997. Jej guvernérom a predsedom Rady Eximbanky je František Orolín. Hlavným dôvodom vytvorenia tejto špecializovanej inštitúcie je podpora vývozných a dovozných aktivít slovenských podnikateľských subjektov. Eximbanka by mala financovať vývozné a dovozné úvery, poisťovať exportné úvery so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu SR so zahraničím. V nedeľu 21. septembra v televíznej relácii STV Kroky F. Orolín potvrdil, že sú materiálne a finančné predpoklady na úspešné spustenie činnnosti EXIM banky tak, aby splnila očakávania. Zároveň odmietol tvrdenia, že sa zhoršila jej spolupráca s Ministerstvom financií SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS