ČLÁNOK
Návrh štátneho záverečného účtu SR schválený
26. júna 1997

Na adresu záverečného účtu sa však znieslo aj mnoho kritických pripomienok. Jozef Košnár poukázal na spomaľovanie tempa hospodárskeho rastu, ktorý sa v plnej miere prejavil v prvom štvrťroku 1997, keď sa vykázal vo výške 5,1% oproti 7,3% v roku 1996. Pritom, ako ďalej uviedol J. Košnár, je pozitívne, že sa znížil podiel zahraničnej zadlženosti. Avšak štátna dlhová služba bola v roku 1996 15%, v tomto roku 18% a podľa V. Mečiara bude v roku 1998 predstavovať až 25% výdavkov ŠR. J. Košnár ďalej poukázal na fakt, že rozpočtové príjmy sa v roku 1996 prekročili o 2,4%, ale len vďaka nedaňovým príjmom, pričom výpadok daňových príjmov predstavuje takmer 5 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 8. 2022

USD 1,018 0,001
CZK 24,611 0,045
GBP 0,844 0,002
HUF 405,130 0,850
CAD 1,312 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS