ČLÁNOK
Návrh štátneho rozpočtu SR konečne schválený
15. novembra 1997

Príjmy rozpočtu sú navrhované v objeme 179,8 mld. Sk a výdavky vo výške 184,8 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu predstavuje 5 mld. Sk. Pri predpokladanej tvorbe HDP v roku 1998 v objeme 734,0 mld. Sk dosiahne podiel fiškálneho schodku rozpočtu 0,7 %. Agentúru SITA o tom informoval TIO Úradu vlády SR. Rozpočet vychádza z predpokladu 5-percentného rastu HDP, 6-percentnej miery inflácie a miery nezamestnanosti oscilujúcej okolo 12 %. Celý fiškálny okruh (t. j. štátny rozpočet, štátne fondy, rozpočty obcí, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a Národný úrad práce), bude v roku 1998 hospodáriť so schodkom 3 mld. Sk, čo predstavuje 0,4 % z hrubého domáceho produktu. Medzi rozhodujúce spoločenské priority patrí o. i. vysoké školstvo, ktoré v roku 1998 zo štátneho rozpočtu použije 5,1 mld. Sk. Medziročne sa tieto výdavky zvyšujú o 6,5 %. Ešte výraznejšiu dynamiku zaznamenávajú bežné výdavky (114,5). Je to výsledok otvorenia nových fakúlt vysokých škôl a prírastku miezd. Medzi prioritné odvetvia v roku 1998 patrí podľa vládneho komuniké v štátnom rozpočte naďalej bytová výstavba. Vyčleňujú sa na ňu prostriedky v objeme 4,8 mld. Sk a medziročne rastú indexom 124,2.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 10. 2023

USD 1,053 0,006
CZK 24,460 0,121
GBP 0,866 0,002
HUF 388,600 0,900
CAD 1,434 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS