ČLÁNOK
Návrh štátneho rozpočtu bude predmetom rokovania vlády
4. novembra 1997

Tlačovú agentúru SITA o tom dnes informoval hovorca Ministerstva financií SR Jozef Mach. „Návrh štátneho rozpočtu je 14. bodom utorkového rokovania vlády. To je všetko, čo viem zatiaľ o rozpočte povedať,“ povedal J. Mach. Na otázku, či sa pripravený návrh štátneho rozpočtu odlišuje od posledne uvádzanej verzie, ktorá počítala s fiskálnym deficitom 5 mld. Sk J. Mach povedal, že definitívny návrh rozpočtu pozná len úzka skupina ľudí, a on medzi nich nepatrí. Podľa Správy o stave rozpracovanosti návrhu štátneho rozpočtu na rok 1998, ktorú vláda SR vzala na vedomie v utorok 14. októbra, by príjmy štátneho rozpočtu mali dosiahnuť 179 mld. Sk, výdavky 184 mld. Sk a deficit rozpočtu by tým mal dosiahnuť 5 mld. Sk. Výdavky a deficit sa však budú kvantifikovať už vo fiskálnej pozícii, čo znamená, že sa nerozpočtujú prijaté úvery a pôžičky vlády, ale ani výdavky súvisiace s ich splátkou. Podľa prepočtov viacerých analytikov by sa účtovný deficit mal pohybovať okolo 50 mld. Sk, čo je najvyššia úroveň od vzniku Slovenskej republiky. Pochybnosti o aktuálnosti týchto čísel vyvolávajú vyhlásenia niektorých politických subjektov zastúpených vo vláde SR. Okrem opozičných subjektov totiž proti zverejneným rozpočtovým zámerom verejne vystúpila aj Slovenská národná strana (SNS) a Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). SNS požaduje vyššie príspevky v rezorte obrany, školstva, ale i pre verejnú autobusovú dopravu. ZRS sľúbilo ústami svojho predsedu Jána Ľuptáka „tvrdšie rokovania o rozpočte ako dosiaľ“. Podľa jeho vyjadrenia „musia byť príjmy vyššie ako vlani a vyššie musia byť aj výdavky na zdravotníctvo, školstvo, kultúru a stavebníctvo.“ Rokovanie o rozpočte bude zrejme sťažené i tým, že budúci rok je rokom volebným. Oproti úrovni príjmov, ktorá sa predpokladá v roku 1997 by mali príjmy v roku 1998 podľa posledného známeho návrhu vzrásť o 8 mld. Sk, teda o 4,6 %. Rast HDP, ktorý sa prognózuje na 5 %, tak v budúcom roku predbehne rast príjmov rozpočtu. Tieto údaje však boli v októbri predkladané s tým, že definitívny návrh predloží Ministerstvo financií až po ďalších rokovaniach s rozpočtovými kapitolami. Výdavky štátneho rozpočtu by mali predbežne v roku 1998 dosiahnuť 184 mld. Sk. Podľa návrhu rozpočtu na rok 1997 by mali výdavky očistené o splátky istiny štátneho dlhu dosiahnuť 182,7 mld. Sk. V budúcom roku tak dôjde len k minimálnemu rastu výdavkov štátneho rozpočtu,a to o 0,7 %. Pre rok 1998 sa v návrhu predpokladal výnos z dane z príjmov právnických osôb v ŠR 27,7 mld. Sk. Na medziročnom poklese výnosov tejto dane v roku 1997 sa zhruba 6 mld. Sk podieľal finančný sektor. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa kvantifikuje v rozsahu 26,5 mld. Sk, dane z pridanej hodnoty 64,2 mld. Sk a spotrebnej dane 24 mld. Sk. Výnos z cla sa predpokladá 6 mld. Sk a príjmy zo splácania úverov a pôžičiek 4 mld. Sk. Osobitný 2-miliardový odvod zo zisku Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., zostáva v rovnakom objeme ako v roku 1997. V správe schválenej vládou sa konštatuje, že prax, podľa ktorej MF SR navrhne základné limity výdavkov, a ktoré sa po rokovaní vo vláde predložia rezortom, sa v zásade osvedčila. V nasledujúcich rokoch sa tento postup bude aj v nadväznosti na zavedenie štátnej pokladnice používať už štandardne. Predpokladaný rast hrubého domáceho produktu (HDP) 5 % je podľa Správy opodstatnený a možno ho považovať za smerodajný. ŠR bude vychádzať z predpokladu 6 % miery inflácie. V nasledujúcom roku sa predpokladá oscilovanie miery nezamestnanosti na úrovni 12 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS