ČLÁNOK
Návrh ŠR na rok 1998
15. novembra 1997

Príjmy štátneho rozpočtu sa navrhujú v objeme 179,8 mld. Sk a výdavky vo výške 184,8 mld. Sk. Zámerom vlády je udržať schodok štátneho rozpočtu na maximálnej úrovni 5 mld. Sk.

Kapitálové výdavky klesnú oproti roku 1997 o 35 %. Na tlačovej besede po skončení 141. schôdze vlády SR to dnes povedal minister financií Sergej Kozlík. „V roku 1998 nebudeme poznať ani fiškálny, ani účtovný schodok štátneho rozpočtu. Bude iba pojem štátny rozpočet. Nejde o snahu klamať verejnosť. Prechádzame na štandardný model definovania štátneho rozpočtu, ktorý nebude zahŕňať splátky istiny štátneho dlhu,“ dodal. Úroky zo štátneho dlhu v objeme 15 mld. Sk budú podľa jeho vyjadrenia zahrnuté priamo vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu. Dávky sociálnej starostlivosti sa podľa neho na rok 1998 rozpočtujú vo výške 5,7 mld. Sk, dávky sociálneho zabezpečenia v objeme 18,4 mld. Sk. Na vedu a techniku sa podľa jeho slov vynaloží 3,4 mld. Sk. V štátnom rozpočte na rok 1998 sa podľa S. Kozlíka navrhuje zvýšenie transferov pre obce zo 6,6 mld. Sk na 7 mld. Sk, čo je šesť percentný nárast príjmov. Rozpočty obcí a miest by mohli byť podľa jeho slov na konci roka mierne prebytkové. „Od verejnoprávnych inštitúcií žiadame zabezpečiť príjmy minimálne na úrovni na 93 % úspešnosti svojho výberu poistného. Nie je možné, aby svoje nedostatky nahrádzali prostriedkami zo štátneho rozpočtu,“ uviedol S. Kozlík. Celkový fiškálny okruh bude podľa neho hospodáriť so schodkom 3 mld. Sk, čo predstavuje 0,4 % z HDP. Vysoké školstvo použije podľa jeho slov v roku 1998 zo štátneho rozpočtu 5,1 mld. Sk. Medziročne sa tieto výdavky zvyšujú o 6,5 %. Na bytovú výstavbu je vyčlenených 4,8 mld. Sk. Štátny rozpočet umožňuje podľa S. Kozlíka vláde realizáciu dlhopisov v objeme 3 mld. Sk, z ktorých 2 mld. Sk budú orientované na podporu bytovej výstavby. „Pre kanceláriu NR SR sa v štátnom rozpočte vyčlenilo 481 mil. Sk, pre kanceláriu prezidenta SR 91,7 mil. Sk a Slovenskú informačnú službu 945 mil. Sk,“ uzatvoril S. Kozlík.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS