ČLÁNOK
Návrh rozpočtu na rok 2004 počíta s deficitom 61,504 mld. Sk
18. augusta 2003

Schodok budúcoročného štátneho rozpočtu (ŠR) by mal dosiahnuť 61,504 mld. Sk. Celkové rozpočtové príjmy by pritom mali predstavovať 249,166 mld. Sk a výdavky 310,671 mld. Sk. Na celkových príjmoch by sa mali prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) podieľať sumou 14,235 mld. Sk. a na výdavkovej strane ŠR by výdavky na odvody do rozpočtu únie mali dosiahnuť 9,012 mld. Sk a výdavky na spolufinancovanie spoločných projektov 11,295 mld. Sk. Ako vyplýva z návrhu budúcoročného ŠR, deficit verejných financií rozpočtuje MF v budúcom roku na úrovni 3,9 % predpokladanej tvorby hrubého domáceho produktu (HDP).

MF očakáva, že rast ekonomiky sa v budúcom roku mierne zvýši na 4,1 % a vytvorí sa HDP v hodnote 1 293,2 mld. Sk v bežných cenách, priemerná ročná miera inflácie by mala dosiahnuť 8,1 % a priemerná miera nezamestnanosti 15,4 %.

Príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok sa rozpočtujú v sume 249,2 mld. Sk, z toho prostriedky z rozpočtu Európskej únie (EÚ) predstavujú 14,2 mld. Sk. Výdavky štátneho rozpočtu sa navrhujú v sume 310,7 mld. Sk, z toho výdavky na odvody do rozpočtu EÚ v sume 9,0 mld. Sk. Výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu EÚ na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ sú pre rok 2004 rozpočtované v sume 11,3 mld. Sk. Schodok štátneho rozpočtu sa navrhuje v objeme 61,5 mld. Sk. Uvádza sa to v návrhu štátneho rozpočtu (ŠR) na rok 2004, ktorý v piatok na svojej webovej stránke zverejnilo Ministerstvo financií SR.

V návrhu ŠR na rok 2004 sa v rámci príjmov a výdavkov rozpočtujú prostriedky vzťahujúce sa k rozpočtu EÚ vôbec prvýkrát. Príjmy a výdavky štátneho rozpočtu za štrukturálne operácie a poľnohospodárske príjmy z EÚ sa pritom stanovuje na základe odhadu reálneho čerpania roku 2004.

Vo vzťahu k rozpočtom obcí sa v návrhu rozpočtu na budúci rok uvažuje s priamym dotačným vzťahom vo výške 3,533 mld. Sk. Tieto prostriedky sú určené na krytie výkonu samosprávnych funkcií obcí, pre mestskú verejnú dopravu, dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti a na výstavbu mostu Košická v Bratislave. Do rozpočtov vyšších územných celkov sa v roku 2004 plánujú poskytnúť dotácie v celkovej sume 6,305 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS