ČLÁNOK
Návrh rozpočtu FNM predpokladá príjmy a výdavky 13,174 mld. Sk
15. októbra 2002

Návrh rozpočtu Fondu národného majetku SR (FNM) na rok 2003, ktorý prerokovali orgány fondu, predpokladá celkové príjmy a výdavky na úrovni 13,174 mld. Sk. Rozpočtované príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí dosahujú 12,810 mld. Sk. Z toho príjmy z nových zmlúv, ktoré fond uzavrie v budúcom roku, sú v objeme 12,1 mld. Sk. Zvyšok pripadá na príjmy zo zmlúv, ktoré fond uzavrie do konca tohtoročného decembra. Uvádza sa to v správe k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2003, ktorú vypracoval rezort financií.

Pri posudzovaní hospodárenia bežného roka sa predpokladá prebytkové hospodárenie FNM v objeme 328,9 mil. Sk. Na bežné výdavky FNM v budúcom roku pripadne 12,311 mld. Sk. Náklady spojené s činnosťou fondu sa z toho predpokladajú vo výške 163,3 mil. Sk. Na úhradu nákladov spojených s privatizáciou sa počíta so sumou 523,5 mil. Sk.

Z hľadiska predpokladaného použitia prostriedkov FNM v budúcom roku fond použije napríklad z predaja akcií Slovenských telekomunikácií 5,3 mil. Sk, poskytne finančné prostriedky Študentskému pôžičkovému fondu v sume 50 mil. Sk, či na rozvojový program „Vráťme šport do škôl“ sumu 300 mil. Sk. Ďalej fond plánuje poskytnúť osobitnú záruku Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava na finančné krytie postúpenia klasifikovaných pohľadávok v sume 91 mil. Sk, zvýšiť základné imanie obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond v sume 400 mil. Sk, uhradiť náklady na podporu privatizácie v sume 523,5 mil. Sk a napríklad uhradiť náklady na odstúpenie od zmluvy alebo náklady, ktoré vznikli z mimosúdnych dohôd, vo výške 100 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS