ČLÁNOK
Návrh rozpočtu ČR pre rok 2002 počíta s deficitom 53,9 mld. CZK
25. júla 2001

Prvý návrh štátneho rozpočtu Českej republiky na rok 2002 uvažuje s deficitom 53,9 miliárd korún, ktorý zahŕňa aj odhadované straty štátnej banky Konsolidační Banka za rok 2001. Oznámil to hovorca ministerstva financií Libor Vacek. Návrh rozpočtu uvažuje s príjmami 690,5 mld. CZK a s výdavkami 744,4 mld. CZK. Bez započítania strát banky a iných mimoriadnych nákladov sa uvažuje s rozpočtovým deficitom 10 mld. CZK. Rozpočtové príjmy majú zahŕňať výnosy z privatizácie a očakávané splátky časti dlhu Ruska voči ČR.

Námestník ministra financií Eduard Janota na začiatku júla povedal, že štátny rozpočet za rok 2001 by mal mať deficit 40 mld. CZK namiesto pôvodne plánovaných 49 mld. CZK. Tento údaj však neobsahuje straty Konsolidační banky z predchádzajúcich rokov. Tohtoročný rozpočet sa schválil s príjmami 636,2 mld. CZK a výdavkami 685,2 mld. CZK. Do konca júna deficit predstavoval 34,8 mld. CZK. Prílev príjmov z daní v tomto roku zaostáva, pričom podľa očakávaní by mali byť skutočné príjmy o 10 až 15 mld. CZK nižšie ako plánované úrovne. Tento sklz by mali vykompenzovať nižšie minuloročné straty Konsolidační banky, ako sa pôvodne očakávalo.

Deficit štátneho rozpočtu pre rok 2001 bude rozšírený o 47 mld. CZK kvôli predchádzajúcim stratám Konsolidační banky a dvom emisiám bondov, zameraným na získanie prostriedkov na vyplatenie kompenzácii klientom skrachovaných úverových združení a obetiam sucha. Kvôli dodatočným nákladom sa rozpočtový deficit pre rok 2001 vyšplhá na približne 87 mld. CZK. Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) apeluje na ČR, aby zredukovala rozpočtové výdavky s cieľom zabrániť nadmernému rastu deficitu, čo by mohlo v strednodobom horizonte ohroziť ekonomickú stabilitu krajiny.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS