ČLÁNOK
Návrh reštrukturalizácie a privatizácie elektrární je už schválený
12. júla 2001

Vláda zobrala na vedomie návrh reštrukturalizácie a privatizácie Slovenských elektrární (SE), a.s. Privatizácia 44,79 % transformovaných elektrární sa uskutoční najskôr v júli budúceho roka. Minister hospodárstva Ľubomír Harach však nevylúčil, že ju dokončí až budúca vláda.

SE sa v rámci reštrukturalizácie rozdelia na tri samostatné subjekty. Nové elektrárne budú producentom elektrickej energie. V ich pôsobnosti zostane aj vyraďovanie jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom. Slovenská energetická prenosová sústava zostane prostredníctvom Fondu národného majetku (FNM) a minoritných akcionárov v správe štátu. V treťom subjekte, Teplárni Košice, si štát zachová 51 % akcií a 40,5-percentný podiel má pripadnúť mestám Prešov a Košice.

Akciová spoločnosť SE zanikne bez likvidácie a nové nástupnícke subjekty majú byť zaregistrované 1. novembra. Harmonogram postupu a ukončenia procesu reštrukturalizácie závisí od konečného súhlasu veriteľských bánk, zrušenia akcií elektrární a uskutočnenia zmien v Obchodnom registri, ako aj vydania licencií nástupníckym subjektom.

Koncepciu privatizácie nových SE navrhne rezort hospodárstva v spolupráci s ministerstvom privatizácie, FNM a privatizačným poradcom. Ten má byť známy do konca októbra tohto roka. Majoritných 51 % akcií zostane v trvalej účasti FNM, do 44,79 % získa strategický investor a 4,21 % pripadne minoritným akcionárom. Na začiatku júna vlastnil v terajších elektrárňach Slovenský plynárenský priemysel 3,35 %, Reštitučný investičný fond 0,86 % a FNM kontroloval 95,79 % akcií.

Rozdelenie SE si vyžiada náklady pol miliardy korún. Zadlženosť elektrární dosahuje v súčasnosti 68 mld. Sk. Domáce veriteľské banky už podľa Haracha dali súhlas na reštrukturalizáciu SE. Zahraničné banky, ktoré koordinuje Bank of America, by tak mali urobiť do 17. júla. Minister hospodárstva pripustil, že problémom transformácie by mohli byť uviaznuté investície v rozostavanom 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce a doriešenie vzťahov v spojitosti s Vodným dielom Gabčíkovo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS