ČLÁNOK
Návrh potrieb štátneho dlhu a ŠR na ďalší rok 210 mld. Sk
6. októbra 2000

Celková výška potrieb a zdrojov financovania splatného štátneho dlhu a štátneho rozpočtu (ŠR) v budúcom roku predstavuje približne 210 mld. Sk. Z toho objem potrieb a súčasne zdrojov financovania splatného štátneho dlhu by mal dosiahnuť 64,415 mld. Sk, potrieb a zdrojov financovania ŠR 145,588 mld. Sk. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2001, ktorý vláda prerokovala v stredu. Hlasovanie o rozpočte a jeho schválenie naplánovala na pondelok ráno.

V rámci celkových potrieb štátneho dlhu tvoria najväčšiu časť splátky istín štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov vo výške 32,162 mld. Sk a úhrada schodku ŠR za rok 2000 v objeme 18 mld. Sk. Krytie splátok istín štátnych dlhopisov z minulých rokov sa podľa návrhu zabezpečí 32,034 miliardami Sk z emisie štátnych dlhopisov a 128,1 mil. Sk zo zdrojov štátneho rozpočtu na úhradu disážia z emisií štátnych dlhopisov z predchádzajúcich rokov. Schodok tohtoročného ŠR bude uhradený emisiou štátnych dlhopisov v objeme 18 mld. Sk.

Rozhodujúcu položku budúcoročných potrieb štátneho rozpočtu predstavuje zvýšenie základného imania Slovenskej konsolidačnej, a.s. (vo výške 93,5 mld. Sk) a Konsolidačnej banky, š.p.ú. (11,5 mld. Sk). Na navýšenie sa použije 105 mld. Sk z emisie štátnych dlhopisov. Úhrady na reštrukturalizáciu bánk podľa osobitného predpisu zákona o bankách a tiež na reštrukturalizácia podnikového sektora si vyžiadajú v ďalšom roku 20 mld. Sk. V návrhu sa počíta s ich krytím zo zahraničných úverov v objeme 400 mil. USD. Ministri sa v budúcoročnom rozpočte rozhodli investovať do výstavby diaľnic spolu 8,7 mld. Sk. Použijú na to 6,5 mld. Sk z emisie štátnych dlhopisov a úvery z Fondu pre zahraničnú hospodársku spoluprácu (600 mil. Sk) a z Európskej investičnej banky (1,6 mld. Sk).

Schodok verejných financií by mal na budúci rok dosiahnuť 3,7 % hrubého domáceho produktu, v absolútnom vyjadrení 35,995 mld. Sk. Vláda prerokovala návrh zákona o štátnom rozpočte v stredu, no hlasovať o ňom bude až v pondelok ráno. Podľa už uzavretého návrhu, určeného na schválenie, plánuje kabinet deficit samotného štátneho rozpočtu na úrovni 35,341 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2021

USD 1,216 0,006
CZK 26,094 0,031
GBP 0,886 0,001
HUF 357,380 0,000
CAD 1,535 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS