ČLÁNOK
Návrh na povinnú držbu CP omylom
28. augusta 1997

Zdroj blízky MF SR, ktorý si neželá byť menovaný, dnes v rozhovore pre SITA poprel informácie o zámere zaviesť povinnú držbu, o ktorej sa hovorí v Správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za 1. polrok 1997.

Podľa tohto zdroja sa návrh na povinnú držbu cenných papierov sa do Správy o plnení štátneho rozpočtu za 1. polrok 1997 „dostal omylom“. Ako uviedol, „ministerstvo nemá právo určovať iným subjektom držbu týchto cenných papierov vo svojom portfóliu.“ „Ďalším opatrením je v súčasnosti pripravovaný projekt …, ale i určenie povinnej držby stanoveného podielu štátnych cenných papierov v portfóliu finančných ústavov, resp. určených štátnych podnikov (SPP a pod.),“ uvádza sa v Správe o plnení štátneho rozpočtu SR za 1. polrok, s ktorou v utorok na svojej 131. schôdzi vládsa SR vyslovila súhlas s pripomienkami. Povinnej držby cenných papierov sa tieto pripomienky netýkali. Medzi štátne cenné papiere patria štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky. Ministerstvo financií SR ich používa na financovanie schodku štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS