ČLÁNOK
Návrh na povinnú držbu CP omylom
28. augusta 1997

Zdroj blízky MF SR, ktorý si neželá byť menovaný, dnes v rozhovore pre SITA poprel informácie o zámere zaviesť povinnú držbu, o ktorej sa hovorí v Správe o plnení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za 1. polrok 1997.

Podľa tohto zdroja sa návrh na povinnú držbu cenných papierov sa do Správy o plnení štátneho rozpočtu za 1. polrok 1997 „dostal omylom“. Ako uviedol, „ministerstvo nemá právo určovať iným subjektom držbu týchto cenných papierov vo svojom portfóliu.“ „Ďalším opatrením je v súčasnosti pripravovaný projekt …, ale i určenie povinnej držby stanoveného podielu štátnych cenných papierov v portfóliu finančných ústavov, resp. určených štátnych podnikov (SPP a pod.),“ uvádza sa v Správe o plnení štátneho rozpočtu SR za 1. polrok, s ktorou v utorok na svojej 131. schôdzi vládsa SR vyslovila súhlas s pripomienkami. Povinnej držby cenných papierov sa tieto pripomienky netýkali. Medzi štátne cenné papiere patria štátne dlhopisy a štátne pokladničné poukážky. Ministerstvo financií SR ich používa na financovanie schodku štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2021

USD 1,204 0,005
CZK 25,903 0,024
GBP 0,864 0,004
HUF 360,230 0,870
CAD 1,504 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS