ČLÁNOK
Návrh na odkúpenie Nafta Trade predloží A. Demko v piatok
10. septembra 1999

Návrh na odkúpenie spoločnosti Nafta Trade, a.s. za podmienok smerujúcich k cene 1 Sk plus záväzky firmy predloží generálny riaditeľa Nafty, a.s., Gbely Arpád Demko na piatkové zasadnutie dozornej rady Nafty Gbely. Ako povedal pre agentúru SITA, návrh bude pozostávať z viacerých variantov.
Dozorná rada Nafty Gbely zároveň na svojom štvrtkovom zasadnutí uložila A. Demkovi pripraviť návrh programu ozdravenia spoločnosti. Ten by mal byť podľa jeho slov pripravený do 16. septembra.
Ako informovala poradkyňa Fondu národného majetku SR (FNM) pre médiá Alžbeta Šimonovičová, na spoločnom rokovaní s predstavenstvom Nafty informoval A. Demko členov novej dozornej rady o problémoch podniku i o možných východiskách zo súčasnej situácie. Okrem iných dokumentov mal tiež predložiť návrh na spôsob získania akcií spoločnosti Nafta Trade. A. Demko však spresnil, že takýto návrh ešte nepredložil, keďže oň ešte nebol požiadaný.
Akcionári Nafty zvolili 7. septembra do dozornej rady predstaviteľov FNM a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., (SPP). Tento postup bol v súlade s predchádzajúcou dohodou medzi zástupcami Druhej obchodnej, a.s., ako majoritného akcionára Nafty, a zástupcami FNM a SPP. Štruktúra vlastníkov Nafty ostala nezmenená, najväčší podiel 45,9 % tak stále kontroluje Druhá obchodná.
Novými členmi dozornej rady sa za FNM stali prezident Ľudovít Kaník, predseda Výkonného výboru Ladislav Sklenár a riaditeľka sekcie výkonu práv akcionára Anna Bubeníková. SPP zastupujú generálny riaditeľ Pavol Kinčeš a riaditeľ Divízie investičných činností Ján Kasper. Šiestym novým členom je Danka Kocáková, zástupkyňa ekonomického riaditeľa spoločnosti Nafta Východ. Traja zástupcovia zamestnancov zostali v dozornej rade nezmenení. Za nové zloženie dozornej rady hlasovalo 64 % prítomných akcionárov.
Zmena dozornej rady je medzistupňom k dosiahnutiu dohody o vysporiadaní vlastníckych vzťahov k spoločnostiam Nafta Gbely a Nafta Trade. Takáto dohoda by mala vzniknúť do 24. septembra, dokedy platí „džentlmenská dohoda“ o ponechaní súčasného zloženia predstavenstva Nafty. Podľa zmluvy medzi FNM a Druhou obchodnou je podmienkou prechodu vlastníctva Nafty na FNM odpredaj spoločnosti Nafta Trade.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS