ČLÁNOK
Návrh Listiny špecifických záväzkov SR schválený
1. decembra 1997

Banková rada Národnej banky Slovenska (BR NBS) na svojom 23. rokovaní pod vedením svojho guvernéra Vladimíra Masára schválila Rámcový návrh Listiny špecifických záväzkov v sektore finančných služieb SR časť B/ Bankové a ďalšie finančné služby a Rámcový návrh Listiny výnimiek zo zaobchádzania podľa Doložky najvyšších výhod v sektore finančných služieb SR. Jedným z princípov členských krajín WTO je poskytnutie Doložky najvyšších výhod. Na základe toho sa daná členská krajina zaväzuje, že zabezpečí a poskytne nediskriminačné zaobchádzanie v obchodovaní so službami, v rámci ktorých sú aj finančné služby. Tieto sa postupne v jednotlivých členských krajinách liberalizujú. V súčinnosti s platnou legislatívou týkajúcej sa bankovníctva, NBS spracovala zoznam opatrení, ktoré SR chce dočasne využívať pre obmedzenie poskytovania finančných služieb pre nečlenské krajiny OECD. BR NBS schválila tiež Návrh opatrenia NBS o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk. Toto opatrenie nahrádza Opatrenie č. 5 NBS z januára 1994 o regulácii menových pozícií bánk. Schválené Opatrenie je kompatibilné so v súčasnosti platným Zákonom o bankách a zároveň zjednodušuje sledovanie a riadenie nezabezpečených devízových pozícií a ustanovuje pravidlá bezpečnej prevádzky. Agentúru SITA o tom informoval hovorca NBS Ján Onda.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 5. 2024

USD 1,084 0,002
CZK 24,722 0,013
GBP 0,857 0,002
HUF 387,600 1,420
CAD 1,478 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS