ČLÁNOK
Návrh daňovej reformy je krokom späť
31. mája 2001

Pokiaľ vláda nechce absolútne podľahnúť spiatočníckemu videniu daní ako nástroja, ktorým berie tým, ktorí pracujú a dáva tým, ktorým sa pracovať nechce, mala by tento návrh odmietnuť. Je demotivačný a pre hospodárstvo SR škodlivý. Znamená zvýšenie daňového zaťaženia vo viacerých daniach, napr. dani dedičstva a darovania, dani z nehnuteľností. Návrh odmieta zníženie daní, čím konzervuje bariéru brániacu rastu ekonomiky a poklesu nezamestnanosti. Je antimotivačný a udržiavaním vysokého daňového zaťaženia podporuje transfer ziskov do zahraničia, čo je v priamom rozpore so záujmami SR. Návrh preferuje posilňovanie majetkových daní, čo znamená presadzovanie najnespravodlivejšej formy dane a využívanie dane ako trestu.

DS predložila do parlamentu návrh na zníženie daní z príjmu, na jej návrh bola zrušená daň z dedičstva, predložila novelu zákona o DPH. Podpora týchto návrhov zabezpečí nápravu deformovanej daňovej sústavy SR a napomôže poklesu nezamestnanosti a rastu hospodárstva, uviedol vo vyhlásení Demokratickej strany predseda Ľudo Kaník.

Novela zákona o dani z nehnuteľností, podľa názoru DS, zvýši daňové zaťaženie až o 1,6 mld. Sk. Má sa tak udiať bez zníženia dani z príjmu, čo je podľa Demokratickej strany (DS) neprijateľné a pre hospodárstvo SR škodlivé.

Je pokrytectvom skrývať zvyšovanie daní za potrebu zvýšiť príjem samospráv. Príjmy samospráv je potrebné posilniť presunom príjmov viacerých daní do rozpočtov samospráv. Ide predovšetkým o daň z prechodu a prevodu nehnuteľností, daň z príjmu fyzických osôb a daň z nehnuteľností. Je to potrebné vykonať bez zvyšovania jednotlivých sadzieb daní, naopak pri dani z príjmu je potrebné sadzbu znížiť.

Zmeny daní, ktoré navrhuje Ministerstvo financií sú nekoncepčné a zvyšujú daňové zaťaženie. Vytvárajú tak tlak na rast nezamestnanosti a bránia rozvoju hospodárstva. A to aj napriek tomu, že sa skrývajú pod názov reforma daní, ktorá v skutočnosti žiadnou reformou nie je, uvádza sa v stanovisku Demokratickej strany.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS