ČLÁNOK
Návrh ceny od Deutsche Bank podľa U.S. Steel príliš vysoký
10. februára 2000

Návrh Deutsche Bank poverenej koordináciou výberu strategického partnera pre VSŽ, a.s., Košice, týkajúci sa ceny za získanie podielu v košických železiarňach je podľa americkej spoločnosti U.S. Steel príliš vysoký. Americká oceliarska spoločnosť predložila už svoju druhú ponuku na vstup do VSŽ a o tejto ponuke sa rokovalo minulý týždeň. „Návrh Deutsche Bank považujeme za veľmi vysoký. Rozdiely sú najmä v spôsobe, akým stanovila hodnotu VSŽ Deutsche Bank a akým U.S. Steel,“ zdôraznil riaditeľ U.S. Steel pre vonkajšie vzťahy Thomas R. Ferrall.

Ponuka U.S. Steel vychádza podľa jeho slov z analýzy situácie v spoločnosti za posledných 10 rokov a predpokladov na budúcich 5 rokov, kým protinávrh je prevažne založený na nedávnych zlepšeniach v hospodárení VSŽ v posledných 2 – 3 mesiacoch a opiera sa o predpokladané výsledky v roku 2000 a ďalších štyroch rokoch.

„Hodnota VSŽ vypočítaná na základe takejto analýzy by bola oveľa vyššia ako naša ponuka a postavila by VSŽ na popredné miesto medzi hutníckymi podnikmi v západnej Európe,“ povedal T. Ferrall. „Pokiaľ VSŽ nemá kapacitu výroby produktov s pridanou hodnotou, je nemožné stanoviť jej hodnotu vyššie ako v našej ponuke,“ dodal. Súčasné dobré výsledky VSŽ vychádzajú podľa neho zo štádia ekonomického rastu na európskom oceliarskom trhu, tento trh je však veľmi cyklický. „Rokovania budú pokračovať, chceme sa dohodnúť a naďalej máme záujem o VSŽ,“ zdôraznil T. Ferrall.

Minulý týždeň rokovali predstavitelia U.S. Steel v Bratislave so zástupcami vlády, VSŽ, veriteľských bánk i Deutsche Bank. Druhá ponuka americkej spoločnosti obsahuje podľa Ferralla počiatočnú finančnú injekciu a kapitálovo investičný program s cieľom umožniť VSŽ vyrábať produkty s pridanou hodnotou určené pre stredoeurópsky oceliarsky trh. „Jedinou cestou pre VSŽ je rozšírenie výrobnej kapacity a sortimentu v tejto oblasti,“ upozornil T. Ferrall a dodal, že konkrétne ide o výrobu teplého pozinkovaného plechu pre automobilový priemysel, pričom tento zámer vyplýva z predpokladov rastúceho dopytu po automobiloch v regióne strednej Európy. „Zavedenie linky na výrobu takéhoto produktu si však vyžaduje vysoké investície, ktoré sa pohybujú v rozmedzí 100 – 200 mil. USD,“ vysvetlil T. Ferrall a doplnil, že v prípade vstupu U.S. Steel do VSŽ by to bol jeden z prioritných investičných projektov, ktorý by spoločnosť zrealizovala.

„Mnohí naši zákazníci nás požiadali, aby sme boli prítomní v tomto regióne, pretože majú záujem o kvalitný a spoľahlivý zdroj výrobkov s pridanou hodnotou na podporu ich rozvíjajúcich sa aktivít v tejto oblasti,“ zdôraznil T. Ferrall. Medzi zákazníkov U.S. Steel patrí podľa neho napríklad General Motors, Ford, DaimlerChrysler, Van Leer a Emerson Electric. T. Ferrall skonštatoval, že U.S. Steel sa vo svojej ponuke zaviazal k politike stabilnej zamestnanosti, pričom počíta s ročným prirodzeným úbytkom na úrovni 6 – 7 %.

Podľa informácií T. Ferralla prejavila záujem o vstup do VSŽ aj spoločnosť ISPAT. „Táto spoločnosť pracuje z Londýna. Nakupuje za nízku cenu spoločnosti, ktoré sa dostali do problémov, radikálne zníži v novozískanej firme náklady a potom sa snaží dosiahnuť ziskovosť podniku. ISPAT sa však nezameriava na výrobky s pridanou hodnotou,“ skonštatoval T. Ferrall. U.S. Steel vidí podľa neho vysoký potenciál vo VSŽ pri sústredení sa na výrobky s pridanou hodnotou a investovanie. „Ponuka U.S. Steel zaväzuje VSŽ k investičnej stratégii, ktorá tieto produkty umožní spoločnosti vyrábať a zaujať miesto medzi lídrami v európskom oceliarskom priemysle,“ dodal riaditeľ U.S. Steel pre vonkajšie vzťahy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS