ČLÁNOK
Nástroje trhu práce by mali byť od roku 2004 nárokovateľné
7. augusta 2003

Nástroje aktívnej politiky trhu práce (APTP) s výnimkou rekvalifikácií by mali byť od januára budúceho roka nárokovateľné. O udelení príspevkov v rámci APTP by už nemali rozhodovať zamestnanci úradov práce, ale mal by mať na ne nárok každý, kto splní podmienky na ich poberanie. Na tlačovej besede to v súvislosti s predložením návrhu zákona o službách zamestnanosti uviedol štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Miroslav Beblavý.

K súčasným opatreniam politiky zamestnávania by mali podľa neho pribudnúť viaceré nové nástroje. Ako príklad uviedol príspevok na sťahovanie za prácou, ktorý bude slúžiť na náhradu výdavkov nezamestnaného súvisiacich so sťahovaním z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu nového zamestnania, ak je mimo okresu doterajšieho trvalého pobytu. „Môže ísť o výdavky na prvé nájomné, telefónny účet alebo električenku,“ povedal. Podmienkou je, aby bol občan evidovaný ako nezamestnaný dlhší čas, ktorý stanoví predpis nižšej právnej sily. Príspevok dostane nezamestnaný len v tom prípade, ak si v súvislosti so sťahovaním zmení miesto trvalého pobytu. Príspevok má poskytovať úrad práce a sociálnych vecí jednorazovo raz za dva roky, najviac vo výške 10 tis. Sk.

Nástrojom na motiváciu nájsť si zamestnanie v prípade nezamestnaných, ktorí poberajú podporu v nezamestnanosti, slúži prémia vo výške polovice nevyčerpanej sumy tejto dávky. Na túto prémiu by mal mať nárok občan, ktorý je evidovaný ako nezamestnaný od 3 do 6 mesiacov. „Ak sa v tomto čase zamestná, dostane polovicu z podpory v nezamestnanosti, ktorú by poberal do konca šiestich mesiacov,“ povedal Beblavý.

Nárokovateľná bude podľa neho aj podpora pre nezamestnaných, ktorí začnú vykonávať samostatne zárobkovú činnosť a sú v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace. Jej výška bude závisieť od charakteristiky nezamestnaného a okresu, v ktorom sa rozhodne podnikať. Ako príklad Beblavý uviedol uchádzača z okresu Michalovce, ktorý by dostal v tomto prípade príspevok vo výške asi 78 tis. Sk. Ak by išlo o znevýhodneného nezamestnaného z toho istého okresu, ktorým je napríklad dlhodobo nezamestnaný alebo absolvent, finančná pomoc štátu by mohla predstavovať vyše 147 tis. Sk.

Na aktívnu politiku trhu práce by mali v budúcom roku podľa Beblavého zo štátneho rozpočtu smerovať 2 mld. Sk, ďalšiu 1 mld. Sk by Slovensko mohlo získať z Európskeho sociálneho fondu. „Ide o konzervatívny odhad, môžeme nakoniec čerpať aj viac,“ dodal štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS