ČLÁNOK
Nasdaq odkúpi 58 % európskej burzy Easdaq
27. marca 2001

Druhá najväčšia burza na svete Nasdaq oznámila, že odkúpi 58-percentný podiel paneurópskej burzy Easdaq so sídlom v Bruseli. Tento pohyb bude súčasťou stratégie burzy Nasdaq vytvoriť európsku základňu pre jej globálnu obchodovaciu platformu a vyplní tak medzeru medzi americkou a japonskou prevádzkou.

Nasdaq uviedol, že premenuje Easdaq na Nasdaq Europe. Osem „významných spoločností s cennými papiermi“ sa zúčastní na transakcii, pričom celkové náklady, vrátane vybudovania nového obchodovacieho systému pre regionálne a súvisiace investície, budú dosahovať približne 70 mil. EUR. Očakáva sa, že akcionári Easdaq budú súhlasiť s transakciou. V súčasnosti má Easdaq len 62 kótovaných spoločností, pričom technický orientovaný Nasdaq má takmer 5 000 kótovaných emisií.

Trh Easdaq, založený v roku 1996, bol často kritizovaný kvôli nedostatočnej likvidite obchodovania. Akcionári Easdaq odhlasovali 12. februára tohto roku zmenu stanov, ktorá umožňuje jednej spoločnosti vlastniť viac ako 20 % základného imania a otvorili tak dvere americkej burze Nasdaq.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS