ČLÁNOK
Nasdaq odkúpi 58 % európskej burzy Easdaq
27. marca 2001

Druhá najväčšia burza na svete Nasdaq oznámila, že odkúpi 58-percentný podiel paneurópskej burzy Easdaq so sídlom v Bruseli. Tento pohyb bude súčasťou stratégie burzy Nasdaq vytvoriť európsku základňu pre jej globálnu obchodovaciu platformu a vyplní tak medzeru medzi americkou a japonskou prevádzkou.

Nasdaq uviedol, že premenuje Easdaq na Nasdaq Europe. Osem „významných spoločností s cennými papiermi“ sa zúčastní na transakcii, pričom celkové náklady, vrátane vybudovania nového obchodovacieho systému pre regionálne a súvisiace investície, budú dosahovať približne 70 mil. EUR. Očakáva sa, že akcionári Easdaq budú súhlasiť s transakciou. V súčasnosti má Easdaq len 62 kótovaných spoločností, pričom technický orientovaný Nasdaq má takmer 5 000 kótovaných emisií.

Trh Easdaq, založený v roku 1996, bol často kritizovaný kvôli nedostatočnej likvidite obchodovania. Akcionári Easdaq odhlasovali 12. februára tohto roku zmenu stanov, ktorá umožňuje jednej spoločnosti vlastniť viac ako 20 % základného imania a otvorili tak dvere americkej burze Nasdaq.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS